Vad är det bästa sättet att stoppa IRS lön kvarstad?

April 5

Det bästa sättet att stoppa en Internal Revenue Service (IRS) lön kvarstad beror på varje individs förutsättningar. För dem som hotas med kvarstad eller som nyligen har haft en löneavgift läggs på dem, förhandla med IRS kan vara bäst. I många fall kan IRS vara villiga att arbeta fram en avbetalningsplan, reglera skulden, förlåt skulden, eller stoppa IRS lön kvarstad om det visat sig vara en ekonomiska svårigheter. För dem som har försökt att arbeta med IRS till ingen nytta, tar ärendet till domstol kan vara det bästa tillvägagångssättet. I vissa fall kan arkivering konkurs vara det bästa sättet att stoppa IRS lön kvarstad.

Det enklaste sättet att stoppa en IRS löneavgift är att plocka upp telefonen och ringa byrån innan en kvarstad någonsin genomförts. I de flesta fall kommer IRS arbeta fram en avbetalningsplan för kvarskatt om en person inte kan betala hela beloppet. Även om detta belopp kommer normalt också inkludera avgifter och sanktioner, kommer det att förhindra eventuella rättsliga åtgärder från att tas så länge den skattskyldige gör de nödvändiga betalningar i tid för att stoppa IRS lön kvarstad innan det någonsin händer.

Om en kvarstad är redan på plats, förhandla med IRS är fortfarande en av de bästa sätten att stoppa IRS lön kvarstad. IRS kan ibland vara övertygad att reglera skatteskulden för mindre än vad som är skyldig eller att skriva bort det helt. Det finns mycket specifika riktlinjer inkomster och andra krav för att detta ska även övervägas, dock, särskilt när det gäller att skriva ut hela skulden. En förlikning eller skriva av, om det är lämpligt, kan ändå vara ett bra sätt att stoppa IRS lön kvarstad.

I samma anda, kan IRS titta på en persons totala intäkter och kostnader och avgöra huruvida kvarstad sätter onödig påfrestning på den skattskyldige eller familjen. Om IRS beslutar att en person är ekonomiskt kan hantera löneavgiften, kan den skattskyldige fortfarande överklaga beslutet inför en domare. En domare som anser att avgiften är att sätta en person i en position av ekonomiska svårigheter kan härska att stoppa IRS lön kvarstad.

Samtidigt som de förhandlar med IRS är en av de bästa sätten att stoppa garnering av löner, kan det inte alltid fungerar. För dem med en stor mängd andra skulder utöver sina kvarskatt, kan lämna in konkursansökan omedelbart sätta stopp för lön kvarstad. Om konkursen beviljas, kan skulden bli förlåten, även om detta beror helt på domaren tillsyn ärendet och aktuella skattelagar. Även om detta kan vara det bästa alternativet för vissa människor, är det normalt sett inte är den idealiska upplösning för de flesta. Konkurs kan förstöra en persons kredit värdering, vilket gör det mycket svårt att göra några stora inköp tills konkursen lossnar av kreditupplysning. Detta avlägsnande kan ta allt från sju till 10 år, och en konkurs kan höja räntan på andra nya skulder.

Att samarbeta med och prata med IRS är det bästa sättet för de flesta människor att sluta IRS lön kvarstad. Det är viktigt att notera dock att slutet på en IRS lön kvarstad inte automatiskt betyder att skatteskulden är förlåtet. I de flesta fall, när skattebetalarna är i en bättre position ekonomiskt att betala tillbaka skulden, de förväntas och krävs för att göra det. Misslyckandet att göra detta kan resultera i en lön kvarstad som utspelas på nytt.

  • Arkivering konkurs kan vara det bästa sättet att stoppa IRS lön kvarstad.