Vad är Beam Span?

November 9

Balkar är en viktig strukturell enhet som används för att stödja byggnader, broar och däck. Beam span är den största tillåtna längd för en balk att tillräckligt stödja ett visst vägt område. Denna spännvidd är olika för varje typ av balk material och är baserad på dimensionerna på balken. Tjockare balkar kan ha en längre spännvidd än tunnare balkar.

Beam span sjökort används i byggbranschen för att bestämma lämplig längd balkar för specifika byggprojekt. Byggnadsinspektörer använder dessa diagram för att fastställa minimibelastningskraven för balkar. Beam spann bör inte överbelastas, eftersom detta kan orsaka en risksituation i byggnadskonstruktionen.

Balken span är olika för varje typ av material. En stjäla strålen är tyngre än en träbalk och kan stödja en större laddad yta. Dessa strålar används vanligtvis för att stödja hem och broar, men har en begränsad spännvidd baserat på vikten av den struktur som stöds.

En I-balk är en stråle formad som ett H som används för att stödja huvud våningen i ett hem eller byggnad. Denna typ av balk är normalt tillverkad av stål och har en specifik längd och bredd baserat på storleken av hemmet. Strålen spännvidd för I-balkar varierar beroende på bredd, höjd, och tjockleken av stålbalken.

Däcksbalkar är balkarna som håller golvbrädorna för däck. Strålen spännvidd för de flesta däcksbalkar är mindre än 16 fot (4,87 meter), men kan vara så liten som 8 fot (4,87 meter) beroende på tjockleken av strålen. Dessa särskilda strålar stödja vikten av det viktigaste ordet på däck är en viktig för den övergripande strukturell integritet.

Att ha en balk span som är tyngre då nödvändigt kan vara kostsamt för husägare eller byggaren. Det är viktigt att se över lämpliga krav för varje byggnad ansökan. Detta säkerställer en struktur är säkert utan att vara onödigt dyrt.

Beam broar är speciella broar av antingen trä eller stålbalkar. Som balkarna blir längre ifrån varandra, försvagar brokonstruktionen. Därför är de flesta balkbroar är tillverkade av flera balk enheter som gått samman för att göra en kontinuerlig spänner bro.

Betongbalk span används vanligtvis på nationella vägar och broar. Dessa betongkonstruktioner stödja stora flerfiliga vägar. Ett konkret balkbro är ett exempel på en betongbro som har specifika spann för varje arm. Dessa särskilda strålar kan stödja omfattar mer än 150 fot (45,72 meter) långa.

  • Tjockare balkar, såsom stålbalkar som används i broar, kan ha längre spännvidder.
  • Träbjälkar är lättare än stålbalkar, så de har en annan balk span.
  • Stål I-balk.
  • Däcksbalkar är balkarna som håller golvbrädorna för däck.