Vad är ett deklarerat värde?

March 16

Deklarerat värde är värdet på innehållet i en försändelse som avslöjas av avsändaren, ägare eller auktoriserade ombud. Trafikföretagen får fastställa baslinjen deklarerade värdegränser som begränsar deras ansvar såvida kunderna förklarar uttryckligen ett högre värde. Om transporter går förlorade, stulna eller skadade, är det shipperâ € s förpliktelser ersättning baserad på värdet. Den kan också spela en roll i tullar och andra tullavgifter, liksom sjöfarten försäkring. I vissa fall kan nationer vägra inresa till paket över ett visst värde utan överenskommelse.

Kunderna kan basera det deklarerade värdet av innehållet i en försändelse på marknadspriset, vilket är hur mycket objekten beräknas kosta. För försäkringsändamål, kan de också överväga kostnader i samband med byte, inklusive kostnader för förseningar när produkter inte kommer fram i tid. Med vissa objekt denna process kan vara enkel, eftersom posten kan något köpas och säljas på den öppna marknaden som lätt kan bytas ut. Konstverk och andra unika objekt kan kräva en särskild värdering.

Avsändaren kommer endast ansvar för det deklarerade värdet för ett paket. Om ägaren eller avsändaren inte deklarerar ett värde, använder den standardansvarsgränser. I händelse av förlust, stöld, och andra problem, kan kunderna bara få ersättning upp till dessa gränser. För förpackningar med högre värde, är en deklaration som krävs, och folk kan behöva betala extra för försäkring och särskild hantering. Vägrar att deklarera värdet kan spara pengar på dessa kostnader, men kommer att göra ersättnings svårt om något händer.

Värden kan skrivas på förpackningen till transporten att göra denna information tillgänglig för hanterare. Försäkrade paket kan bära speciella insignier att varna bärare och handlers, som kan behöva skanna paket i transit för att skapa en spårning rekord. Sådana paket hanteras med särskild omsorg för att minska risken för ansvar och se till att i händelse av ett problem, kan väg transporten kan spåras. Ett företag kan hitta, till exempel att ett paket försvann mellan två sorteringscentraler, som hjälper dem precisera den möjliga plats och avgöra vad som hände.

Inhemskt, inte deklarerat värde normalt inte skapa problem med sjöfarten. Internationellt kan det dock vara ett problem. Paket över ett visst värde kan hanteras på olika sätt i tullen. Mottagare kan debiteras en högre avgift, och i vissa fall förpackningen kan nekas inresa. Det är ofta klokt att kontrollera om politik innan du fyller i ett deklarerat värde, för att minska risken för att ett paket kommer att fräste i transit.

  • Inhemskt, inte deklarerat värde normalt inte skapa problem med sjöfarten.