Vilken funktion av Hypothalamus?

May 4

Den primära funktionen hos hypotalamus är att koppla det endokrina systemet med det autonoma nervsystemet i syfte att upprätthålla ett tillstånd av homeostas i kroppen. En liten struktur som ligger ovanför hjärnstammen, har hypotalamus ett komplext system av ingångar och utgångar. Dessa gör det möjligt att snabbt reagera på ändrade förhållanden och se kroppen justerar därefter. Grundläggande funktioner såsom sömncykler, känslor av hunger eller törst, och reglering av kroppstemperaturen är bland sina många uppgifter. Den styr också många aspekter av reproduktionssystemet och är platsen för känslor.

Genom lanseringen av speciella neurohormoner, styr hypothalamus hypofysen, befälhavaren körtel i det endokrina systemet. Dessa kemiska signaler aktiverar de olika funktionerna i hypofysen när hypothalamus känner att det är nödvändigt. I sin tur, hypofysen släpper andra hormoner i blodomloppet. Dessa hormoner styr de andra endokrina körtlar och ett brett spektrum av metabola funktioner i kroppen. Funktionen hos hypotalamus i att kontrollera hunger och törst, sexuell funktion och tillväxt åstadkommes genom detta system.

Även om verkningsmekanismen inte är fullständigt förstådd, styr hypotalamus aptiten och upprätthåller en stabil kroppsvikt. Den tar emot sensoriska data inklusive lukt, smak och fullhet i magen. Baserat på dessa signaler, initierar det känslor av hunger eller mättnad. Denna funktion hypothalamus anses viktigt för att förstå framgång eller misslyckande viktminskning program. Dysfunktioner i hypotalamus-hypofys-binjure-axeln kan spela en roll i vissa ätstörningar.

Medan hypotalamus sänder kemiska signaler till det endokrina systemet, skickar den neurala signaler till det autonoma nervsystemet. Genom dess förbindelse med det autonoma nervsystemet, styr hypotalamus puls, blodtryck, andning och matsmältning. Den samlar sensoriska data från inre organ, hud, ögon, blodkärl och på andra håll. Hypotalamus tolkar all denna information på en kontinuerlig basis, skicka neurala signaler som aktiverar det sympatiska och parasympatiska systemen i autonoma nervsystemet som behövs. Huvudsyftet är att bevara staten homeostas i kroppen.

Skador, infektioner, genetiska sjukdomar och andra tillstånd kan förändra funktionen hos hypotalamus. Detta kan orsaka en mängd olika dysfunktioner i de invecklade system som styr de endokrina körtlarna och det autonoma nervsystemet. Hos barn kan dysfunktion leda till överdriven eller nedsatt tillväxt, och en debut av puberteten som är för tidigt eller för sent. Sköldkörteln eller binjurarna kan vara överaktiv eller underaktiv, som påverkar många metaboliska processer. Ätstörningar och ökad törst eller urinering kan uppstå.

Emotionella och tillhörande fysiska problem kan manifestera om hypotalamus är nedsatt. Oförmågan att korrekt tolka och svara på sinnesintryck kan resultera i depression, sömnstörningar, eller hyperaktivitet. Eftersom hypotalamus spelar en roll i de känslor och beteende samt det autonoma nervsystemet, kan någon förlust av funktion förändra hur en person reagerar på stress. Man tror att immun systema € s funktion är också ansluten till hypotalamus. Som ett resultat, kan försämring av denna struktur att resultera i en felaktig immunsvar.

  • Hypotalamus reglerar sömn cykler.
  • Hypothalamus är en liten orgel av hjärnan som bibehåller homeostas.
  • Hypotalamus styr hunger och törst.
  • Hypotalamus nder endokrina systemet med det autonoma nervsystemet och kontrollerar masterkörteln.