Vad är en koldioxidsänka?

April 24

En koldioxidsänka är antingen en naturlig eller konstgjord resurs som fångar och lagrar koldioxid. Det är bra för miljön eftersom det minskar mängden koldioxid, en viktig växthusgas, som annars kan släppas ut i atmosfären.

Den process genom vilken en koldioxidsänka avlägsnar koldioxid från luften kallas kolbindning. Under denna process, kolet separeras och lagras medan syret. Träd och växter absorberar naturligt koldioxid för fotosyntesen, binda kolet och omvandla den till massa samtidigt frigöra syret tillbaka till atmosfären.

Koldioxid är en naturlig gas som produceras av andning av djur, nedbrytning av organiskt material, och förbränning av fossila bränslen och ved. Problemet som människor idag står inför är det alltför förbränning av fossila bränslen, vilket överväldigar natureâ € s naturliga kretslopp. En koldioxidsänka, tillsammans med andra aggressiva bevarandeinsatser, bidrar till att minska den ökande negativa effekterna av den globala uppvärmningen på miljön.

Naturlig koldioxid sänkor inkluderar omogna skogar, hav och jord. Medan äldre mogna, skogar kräver fortfarande koldioxid för överlevnad, är de inte betraktas som användbara för detta ändamål som omogna skogar eftersom unga vegetation behöver betydligt mer koldioxid att bygga dess massa. Artificiella sänkor kan innebära att beslagta koldioxid från atmosfären och lagra den i sten, injicera det djupt i haven, eller orsakar kemiska reaktioner som ändrar koldioxiden till mindre skadliga föreningar.

Kyotoprotokollet ger länderna att använda tillräckligt stora koldioxidsänka som en resurs där de kan dra av de faktiska koldioxidutsläppen från. Ett exempel på denna typ skulle vara stora skogsområden och reserver. Användningen av jordbruksmark som sänka för närvarande inte tillåtet för detta lock och handelssystem.

  • Kyotoprotokollet ger länderna att använda tillräckligt stora koldioxidsänka som en resurs där de kan dra av de faktiska koldioxidutsläppen från.