Vad är en Maskinist Square?

October 5

En maskinist torget är ett verktyg som används av metallarbetare att bekräfta att projekten ligger rätt. Det är mycket lik torget försök används i träbearbetning för att testa 90 ° vinkel i färd med att förbereda projekt och producera färdiga arbetet. Tillverkarna producerar normalt uppsättningar av rutor i olika storlekar för att tillåta metallarbetare att välja den mest lämpliga för ett visst projekt. De är oftast gjorda av kraftiga, icke-korrosiva metaller så att de kan användas i en mängd olika arbetsmiljöer.

Konstruktionen innefattar en bas och ett blad inställd på en 90 ° vinkel. Det kan finnas en liten skåra vid basen för att förhindra ansamlingar av skräp som kan kasta av mätningarna. För att använda maskinist torget, justerar en metallarbetare basen med projektet och kontrollerar bladet mot den komponent som är tänkt att vara i rät vinkel. Om en lucka är närvarande, betyder det att vinkeln är inte perfekt, och projektet behöver lite justering.

Denna utrustning är extremt exakt, med mycket små toleranser för fel. Den är utformad för att användas i komplexa metallbearbetning projekt där få vinklarna exakt är kritisk, eftersom ett fel kan skapa allvarliga problem med drift och funktion. Den maskinist torget har vanligtvis flera stift att hålla bladet på, och maskinisten kan testa den för noggrannhet med hjälp av en uppsättning skivor. Fyra skivor kan läggas ut i den inre vinkeln på torget för att skapa ett rutnät. En linjal kan användas för att mäta de end-to-end-punkter för att bekräfta vinkeln är korrekt.

En maskinist torget kan användas för andra projekt där räta vinklar är av kritisk betydelse. Verktyget kan användas för att kontrollera en befintlig vinkel för rätvinklighet, eller för att justera komponenter i ett projekt för att skapa en perfekt rät vinkel. Det är viktigt att förvara Maskinist rutor på en säker plats där det är osannolikt att vara ansträngd. Med tiden trycka och dra krafter kan ändra vinkeln, vilket gör det mindre exakt. Periodisk kalibrering kan hjälpa tekniker identifiera och korrigera problem.

Verktygs storlek kan vara en viktig faktor när man väljer ett verktyg för att arbeta med. Större rutor kan vara mer besvärligt och kan vara svårare att hantera. Små är idealiska för små projekt, men ger inte tillräckligt med noggrannhet för stora objekt. Lite torget kan användas för att maskin något som ett verktyg, till exempel, medan någon förbereder en stor metallram behöver en stor maskinist torget för att se till att vinkeln är rak hela vägen upp.