Förstå radbyte

February 5

När du skriver in information i cellerna i ett kalkylblad, är det ofta så att oavsett vad du anger kommer att sträcka sig bortom bredden på cellen. Om du går in i en rad, Ark skär helt enkelt bort visningen av numret på bredden av cellen. (Den fullständiga numret är fortfarande där, du bara inte kan se den högra sidan av numret-den del som skulle sträcka sig bortom cellbredden.)

Om du matar in text i en cell, sedan Ark sveper automatiskt texten på flera rader för att passa i cellen bredd och, på samma gång, justerar radhöjden så att alla inslagna linjer är synliga. I de flesta fall är detta inte en stor sak, men i vissa fall kan det kasta av layouten på ditt kalkylblad.

Du kan justera om texten är insvept eller inte genom att helt enkelt markera cellen (eller cellområde, om du föredrar) och klicka på Radbyte i verktygsfältet. (Se figur 1.)

Förstå radbyte

Figur 1. Wrap textverktyget.

Om textbrytning är aktiverad för en cell (kom ihåg att det är aktiverat som standard), sedan verktyget ser "valt." (Jag skulle säga "deprimerad" istället för "utvald", men du kan få en felaktig uppfattning om det mentala tillståndet i verktyget.) Verktyget fungerar som en toggle klicka på den upprepade gånger för att stänga omslag av eller på för allt vad celler dig " ve valt.