Låsa ett fält

March 31

Många av tipsen som presenteras i WordTips förlita sig på användningen av de specialområden som finns i Word. Många gånger dessa fält uppdateras automatiskt när du gör ändringar i ett dokument eller faktiskt skriva ut dokumentet. Det kan finnas tillfällen då du vill vara säker på ett fält inte uppdateras. Du kan åstadkomma detta genom att låsa fältet. Låsning förhindrar ett fält från att uppdateras; det senaste resultatet hålls tills du låser fältet och sedan uppdatera den. För att låsa ett fält, gör så här:

  1. Markera fältet som du vill låsa.
  2. Uppdatera fältet, om så önskas, genom att trycka på Skift + F9.
  3. Tryck på Ctrl + F11.

Om du senare vill låsa fältet, så här:

  1. Markera fältet som du vill låsa.
  2. Tryck på Ctrl + Skift + F11.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (5980) gäller för Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Låsa ett fält.