När du ska använda Subclassing i iPhone App utveckling

November 7

Subclassing är en av de mekanismer som du använder för att anpassa beteenden medan du utvecklar din iPhone applikation. Subclassing involverar två steg: (1) skapar en ny klass, som kallas en underklass, som ärver egenskaper från en annan (super) klassen och sedan (2) lägga egenskaper som behövs för din iPhone applikation. I allmänhet, du € ll vill underklass

  • UIView, för att skapa dina (mer komplexa) visningar innehåll, som du kan fylla med kontroller, grafik eller liknande.
  • UIViewController, att hantera innehåll vyer och anslut den till modellen.
  • NSObject, skapa Modell åsikter och delegater.