Vad är njurkanalsacidos?

August 1

Renal tubulär acidos är en sjukdom som kännetecknas av ovanligt höga halter av surhet i blodet. Det inträffar när njurarna inte kan ta bort tillräckligt syra från kroppen och utvisa den i urinen. Flera olika symtom kan resultera, inklusive kronisk trötthet, muskelsmärtor, hjärtklappning, och dålig tillväxt hos barn. Utan behandling kan njurkanalsacidos leda till permanenta skador njure och eventuellt njursvikt. De flesta fall av renal tubulär acidos kan korrigeras med mediciner och kosttillskott för att stabilisera syranivåer i blodet.

Det finns några olika sorter av renal tubulär acidos klassificeras av de delar av njurrören de påverkar och symptomen de orsakar. Den vanligaste typen kallas distal acidos, med hänvisning till ett problem med den sista delen av en tubuli som normalt utsöndrar syra i urinen. Många fall av distal acidos ärvs, men sjukdomen kan också uppstå hos personer med sicklecellanemi, levercirros, eller en autoimmun sjukdom som reumatoid artrit eller lupus. Syra obalanser kan sänka kaliumnivåerna och leda till symtom på instabil hjärtfrekvens, muskelsvaghet, och njursten. Små barn kan utveckla rakitis och misslyckas med att nå normala höjder och vikter samt.

Renal tubulär acidos kan också uppstå på grund av problem med den proximala änden av en tubuli. Proximal acidos höjer blod surhet eftersom för mycket grundläggande silas från blodet och utvisas i urinen. Liksom distal acidos, kan sjukdomen vara ärftlig eller uppkommer på grund av ett immunförsvar brist. Vissa patienter som får långvarig kemoterapi för cancerbehandling utvecklar proximal acidos som en komplikation. Typiska symtom inkluderar trötthet, förändringar aptit, och ben och muskelsmärta.

Läkare som misstänker renal tubulär acidos kan utföra en serie diagnostiska tester för att lära sig om allvaret, typ, och orsakerna till sjukdomen. Blod- och urinprover sållas noggrant bestämma deras syra och kaliumnivåerna. Vid misstanke om fysisk defekt i njuren är, kan röntgenundersökningar såsom ultraljud utföras.

Både distal och proximal renal tubulär acidos behandlas genom att öka patienternas intag av baskemikalier. Natriumbikarbonat, den aktiva ingrediensen i bakpulver, är det mest använda tillägg. Personer med acidos kan behöva dricka bakpulver lösningar eller ta bikarbonat piller dagligen för att förhindra symtom förvärras. En kaliumtillägg kan också förskrivas om blod kalium nivåerna är farligt låg. Regelbunden motion och täta läkarkontroller är viktiga för att hjälpa till att säkerställa att ben- och njurproblem blir bättre med behandling.

  • Renal tubulär acidos uppstår när njurarna inte kan ta bort tillräckligt syra från kroppen och utvisa den i urinen.
  • Syra och kaliumnivåerna kontrolleras genom att undersöka blod- och urinprov.
  • Bildandet av njursten kan vara ett symptom på renal tubulär acidos.