Begär Brev till Ta bort något fel på din kredit rapport

July 23

Lagen gör det möjligt att begära en utredning av information i din kredit rapport som du tror är inaktuella, felaktig eller ofullständig. Kontrollera din kredit rapport, och om du ser information som ser obekant eller fel, lämna in en tvist brev med kreditupplysningsföretag i fråga. Skicka din tvist brev av certifierad post, tillbaka-kvitto så att du kan dokumentera att brevet skickades och emot. Spara kopior av din tvist brev och bilagor.

Använd denna brevmall att kontakta en borgenär om ett fel som du hittar på din kreditupplysning.

Datum

Creditor Namn

Adress

RE: Namn på konto:

Konto #:

Till den det berör:

Vid granskning mitt kreditupplysning, jag märkte följande diskrepans rapporteras av företaget om kontot som anges ovan:

Exempel:

ABC Bank, Account # 123456

Aktuellt saldo på kredit rapport är $ 1,500.00

Mina uppgifter visar denna balans betalas i sin helhet från och med 17 februari 2014.

Jag begärde en ny undersökning genom [ange namn på kreditupplysningsföretag] och informerades om att den information som anges är korrekt. Jag har bifogat kopior av [insert namn på handlingar], som visar felet.

Läs igenom den här frågan och korrigera denna skillnad. Kontakta mig skriftligen inom 30 dagar för att verifiera att denna begäran har slutförts.

Med vänliga hälsningar,

Ditt namn

Adress

TELEFONNUMMER