Vilka är de olika Orsaker till straffskadestånd?

August 24

Straffskadestånd, som är avsedda att straffa den tilltalade, får tillämpas för en rad skäl. Till exempel, en domare kanske utmärkelse straffskadestånd när bedrägeri eller bedrägeri är inblandade i en stämning. En domare får även dela sådana skador när en svarande uppsåtligen har orsakat skada. Bestraffande skadestånd resulterar vanligtvis i en större uppgörelse för käranden, men de anses kontroversiell. Vissa människor ser beviljandet av dessa skador som ger en oväntad för käranden och betrakta dem orättvist nära böter.

Det finns många bakomliggande orsaker till straffskadestånd, men de är alltid syftar till att ytterligare straffa en svarande. Domarna tilldelar ofta skadestånd i syfte att kompensera en käranden för den skada han lidit. Men ibland beslutar en domare att en tilltalad förtjänar extra straff för sina handlingar och utmärkelser straffskadestånd samt. Denna monetära utmärkelse tjänar ofta avråda inte bara svaranden, utan också andra från liknande åtgärder i framtiden.

En av anledningarna en domare kanske utmärkelse straffskadestånd är att avskräcka bedrägeri. Till exempel, om en läkare utför en procedur på en patient och skadar honom, får en domare besluta att han var vårdslös på något sätt. Förutom huvud dom, kanske läkaren inför straffskadestånd om han ljög för patienten om riskerna med operationen. I denna situation, skulle patienten sannolikt måste bevisa att läkaren bedrog honom för att en domare att utfärda straffskadestånd.

Ofta stämmer en kärande på grund av skada svaranden orsakad av olycka. I händelse dock att en domare avgör att svaranden uppsåtligen orsakat skadan, han kan vara ansvarig för mer än bara kompenserar käranden för den skada han lidit. I ett sådant fall, en domare kanske utmärkelse straffskadestånd för att straffa den tilltalade och motverka sådant beteende i framtiden. På samma sätt kan en domare även tilldela sådana skador när en svarande är skyldig till bedrägeri i tillägg till andra skadliga handlingar.

Bestraffande skador lagar är kontroversiell. Vissa människor ser dem som rättvist i de fall där en tilltalad har ljugit, begått bedrägeri, visat extrem försumlighet eller avsiktligt skadat en annan. Andra ser straffen som orättvist och liknar böter. Tanken att de liknar straffrättsliga böter kan vara särskilt oroande med tanke på att svarandena inte har samma rättigheter i tvistemål som de gör i brottmålsdomstol.

  • Straffskadestånd kanske kommer i tillägg till skadestånd, varav ett exempel skulle betala någon för skadorna i en bilolycka.
  • Straffskadestånd kan utfärdas av en domare i en stämning.
  • Straffskadestånd skulle kunna beviljas i en medicinsk felbehandling fall.
  • En domstol får bevilja straffskadestånd om han avslutar en svarande uppsåtligen har orsakat skada.