Konvertera tabeller till text

October 7

Tabeller är en stor välsignelse för användare av Word. När du arbetar med dokument som har skapats i en annan ordbehandlare, dock kan borden vara olägenheter. Till exempel, klagade en WordTips läsare att hans två kolumner text som skapas i Wordperfect omvandlades i Word till tabeller. Han bad om ett sätt att automatiskt konvertera alla tabeller till text, utan att behöva bearbeta varje bord manuellt.

Följande makro, AllTablesToText, kommer att göra susen. Det steg genom varje tabell i det aktuella dokumentet och konverterar dem alla till text, med flikar mellan kolumner:

Sub AllTablesToText ()
Dim Tbls As Long
Dim J As Long

Tbls = ActiveDocument.Tables.Count
För J = Tbls Till 1 Step -1
ActiveDocument.Tables (J) .ConvertToText Separator: = wdSeparateByTabs
Nästa J
End Sub

Om du inte vill att flikar mellan kolumner, är allt du behöver göra ändra värdet som tilldelats Separator parametern. Du kan använda wdSeparateByCommas, wdSeparateByDefaultListSeparator eller wdSeparateByParagraphs.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (866) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Konvertera tabeller till text.