Hur till Redigera Song information (och mer) i iTunes

July 7

iTunes kan du redigera eller ändra den information de har levererat från iTunes Store för filmer, tv-program, musikvideor, ljudböcker och podcaster du laddar ner. Och om du får ditt innehåll från andra källor, kan du behöva lägga till information för första gången.

I listvyn kan du redigera innehållet informationen genom att klicka direkt i det specifika spårets fält (t.ex. Artist fältet) och sedan klicka igen så att muspekaren växlar till en redigeringsmarkören. Du kan sedan markera texten och typ över den - eller använda Kopiera, Klipp ut och Klistra in på Redigera-menyn - för att flytta små bitar av text runt inom området. Som ni kan se på bilden, är konstnären fältet ändras till Beck, Jeff.

Hur till Redigera Song information (och mer) i iTunes

Klicka inuti ett fält för att redigera informationen.

Du kan redigera namn, artist, album, genre, och mina betyg fält i listan. Men att redigera denna information är lättare genom att välja Arkiv → Visa info.