Vad är en spänningsreferens Diode?

August 28

En spänningsreferensdiod är en anordning som är i stånd att upprätthålla en korrekt spänningsnivå ges en tillräckligt bred omvänd ström genom den. Med denna egenskap, är en spänningsreferens diod mycket användbara för att ge precision spänningsnivåer, t.ex. i reglerade nätaggregat och spänningskalibrering. En spänningsreferensdiod brukar finnas inne kretsar och integrerade kretsar inuti elektronisk utrustning och apparater.

Regelbundna dioder är två terminaler som fungerar som envägsventiler. Dioden har en anod som är den positiva delen, och en katod, som är den negativa delen. Dioder leda elektricitet, och när anoden är positiv medan katoden är negativ kallas framåt partiska eller ledande tillstånd. En spänningsreferensdiod används i den omvända förspänningen läge när dioden inte är tänkt att utföra.

Till skillnad från vanliga dioder, spänningsreferensdiod, som vanligtvis hänvisas till som en zenerdiod, bedriver i den omvända förspänningen läge men med en fast backspänning över den. Zenerdioden är speciellt utformad och tillverkad så att den kemiska dopning av halvledare som används gör Zenerdiod uppvisar en fast backspänning. Zenerdioder görs med spänningsdata på cirka 1,2 till 200 volt (V).

Den vanligaste användningen för spänningsreferensdiod är spänningsregulatorn, som kan vara antingen en diod eller linjär regulator. Diod regulatorer har ett begränsat utbud av lastströmmar som kan stödjas, vilket är anledningen till linjära regulatorer är mer populära. Den linjära regulatorn är vanligtvis en tre-terminal integrerad krets som har en jordterminal, en ingångsterminal, och en utgångsterminal. Ingångsklämman är oftast den oreglerade spänningen, medan den utgående terminalen är vanligtvis den reglerade spänningen.

Utan en spänningsregulator, kommer en bit av elektronisk utrustning inte fungerar korrekt. Till exempel kan en 6 V amplitudmodulering (AM) radio inte anslutas till ett 12 V bilbatteri eftersom radion kommer att skadas. För att utnyttja den 12 V batteri, bör en 6 V linjär regulator sättas, vilket kommer att visas mellan huvudterminalerna på regulatorn. Alla elektroniska kretsar är utformade med en fast spänningsnivå, såsom 6 V, 12 V, 24 V eller 48 V. Spännings nivåer av 50 V och uppåt kan orsaka betydande strömmar genom huden, bör så vara extra noga och regulator specifikation ark som ger information om anslutningar ska följas.