Hur gör jag en Asbestos kravet?

September 13

En asbestos påstående är en process som kan göras av en enskild diagnosen asbestos som ett resultat av att exponeras för asbest. Påståendet kan lämnas in mot partiet individen känner är mest ansvarig för exponering som ledde till sjukdomen. Detta inkluderar alla deltagare som kan ha varit försumlig i att ge tillräckligt skydd asbest. Samråd med en erfaren mesoteliom advokat kan hjälpa till att avgöra om det finns betydande fall ska göras och vägleda dig i att lämna in en asbestos påstående.

Asbest är ett naturligt förekommande mineral och är farliga vid inandning på grund av dess toxicitet. Sjukdomar som kan utvecklas som ett resultat av asbestexponering får inte ytan förrän decennier efter den inledande kontakten. Förr i tiden användes asbest i en mängd olika sätt, inklusive i industriella produkter såsom isolering, cementplattor, och rör. Dessutom var det också används i fogmassor, pappersprodukter, plaster och klinkers. Vissa yrken som kan ha en större risk för att utsättas för asbest inkluderar rivning, konstruktion, gruv- och verkstadsindustrin.

Asbestos är en andningsstörning i allmänhet orsakad av inandning av asbestfibrer, ofta under loppet av år. Många människor har fått det tillstånd som en följd av att arbeta med och att utsättas för asbest under en lång tidsperiod. Mesoteliom är en form av cancer som kan bli följden av exponering för asbest.

Varje individ som lider av en sjukdom som orsakas av exponering för asbest kan göra en anmälan om ersättning. Det första steget är att hitta en ansedd mesoteliom advokat som har erfarenhet av att hantera sådana fall. Skadestånd kan samlas in från en asbest tillverkaren eller från arbetsgivaren som arbetstagaren arbetat när först utsatt.

Det finns några faktorer att tänka på innan ansökan en asbestos påstående. Kostnaden för att helt enkelt tala med advokat och etablera om det finns ett verkligt fall att gå vidare med kan vara en faktor; det kan vara viktigt att veta kostnaden för representationen upp framför. Inlämning en asbestos påstående kan vara en långdragen process. Av denna anledning kan det vara en god idé att ta reda på om det finns någon preskriptionstid eller tidsperiod restriktioner mellan datumet för diagnos av asbestrelaterade sjukdomar och den sista dagen acceptabelt att lämna in en fordran i fråga om att sjukdomen.

Exponeringen får inte begränsas bara för att personer som har arbetat i miljöer som innehåller asbest, eftersom den kan utföras på kläder. Av denna anledning, familjemedlemmar som arbetat med asbest och andra som bara kom i indirekt kontakt med det kan också ha varit utsatta. Dessa personer kan också vara föremål för samma sjukdom som dem som har gjort direktkontakt. Vissa komplikationer av asbestos kan inkludera hjärtproblem och asbest lungsjukdom, såsom pleurautgjutning eller onormal ansamling av vätska mellan membranen. Lungcancer och malignt mesoteliom är andra möjliga sjukdomar.

Mesoteliom är en sällsynt cancer i vävnader som täcker de flesta av de inre organen. Det finns olika typer av denna sjukdom. Pleural malignt mesoteliom drabbar främst det tunna lagret av vävnader som omger lungorna och kan vara den vanligaste formen. Perikardiell mesoteliom påverkar hjärtvävnad, medan peritoneal mesoteliom påverkar magen. Någon som har asbestos kan utveckla denna form av cancer.

  • En byggnads rivning kan utsätta människor för asbest, om det inte har rengjorts ordentligt.
  • En komplikation av asbestos är en ansamling av vätska i lungorna.
  • Entreprenörer som inte ges ordentlig säkerhetsutrustning när du tar bort asbest kan utveckla asbestos.