Vad är en digital Måttband?

May 2

En digital måttband är en anordning som mäter längden traditionellt med tejp men kan läsas digitalt. Denna typ av anordning har vanligtvis en flytande kristalldisplay (LCD) ansluten till en traditionell måttband. När bandet utvidgas och används för att mäta, kommer LCD-skärmen visar längden. Ägarna har också möjlighet att spela in längderna för framtida referens.

En digital måttband låter sina användare att lagra och återkalla mätningar som togs med hjälp av tejp. Detta kan vara användbart under hem reparation eller andra projekt som kräver täta och många mätningar. En digital måttband låter användare lagra flera mätningar i enhetens minne, så mätningarna kan spelas in och refereras utan att skrivas ned eller manuellt registreras efter varje mätning.

Vanliga digitala mätinstrument band har en medellängd på (7,5 m) 25 fot men kan komma i praktiskt taget alla längder. Längden på den digitala måttband köpt sannolikt beror på behoven hos sina köpare. De som har endast små projekt behöver inte investera i en lång digitalt måttband.

Digitala måttband med framgång kan användas för att placera bilder, bygga hyllor, hänga gardiner och göra bostadsanpassning. De kan användas i stort sett var som helst i hemmet där mätningar måste vidtas och registreras. En digital måttband också kan användas för skol eller arbetsprojekt. Studenter som huvudämne vetenskapsrelaterade områden kan hitta digitala måttband särskilt användbart i deras personliga och akademiska projekt.

Funktionerna i en digital måttband kan variera från modell till modell. Enheter kan slås på automatiskt när bandet har förlängts eller stängs av automatiskt när bandet dras tillbaka, för att spara på batteriet. Många av enheterna varna användaren när batterierna tar slut. Vissa modeller tillåter användaren att ha mätningen display för en längre tid, och en del råd till användaren vid Midway punkter med en knapptryckning.

Omvandling mellan standard enheter och metriska enheter kan vara en praktisk funktion för någon som använder denna typ av anordning, som är visningen av fraktioner. Vissa enheter kan också ha möjligheten att spela in röstanteckningar så att en byggare kan göra anteckningar under arbetstid eller lyssna på tidigare anteckningar. Vissa inställningar kan även låta användarna manipulera falllängder när du tar innermått. Oavsett funktionerna i enheten, men användaren kan alltid gå förbi sin digitala kompetenser och helt enkelt mäta med hjälp av traditionella band.