Vad är involverad i Organizational Design Process?

October 19

Den organisatoriska designprocessen består av anpassningen av flera viktiga delar så att bolaget kan nå sina mål. Primära uppgifter i denna praxis inkluderar analysera situationen, planering för strategi, anpassa insatserna mot följa den strategin, och genomföra ändringarna. När korrekt utförd, bör den organisatoriska designprocessen ger medarbetarna de verktyg och riktning de behöver för att sätta organizationâ € s strategier i handling.

Ett av de första stegen i den organisatoriska designprocessen är att bestämma mål och göra en plan för att uppfylla dem. Det är i huvudsak beskriver företagets strategi och matcha den till arbetsuppgifter. När detta har bestämts, kan organisationen börja dra de olika delarna av verksamheten på plats.

Organisationen utformning måste först planeras så att den är inriktad på de strategiska målen. Detta inkluderar att slutföra uppgifter analysperioden och justera resultat tills de bildar en sammanhängande process. Resultatet kommer att ligga till helheten eftersom det gäller organisatoriska mål.

Sedan den organisatoriska designprocessen avancerar oftast konstruktions. Detta är uppgiften att bygga företagets strategi i dagliga funktioner samtidigt som den övergripande mål i sikte. Grundtanken är att avgöra vad som ska göras varje dag för att hålla sig i linje med organisationens strategi.

Utveckla en effektiv affärsstruktur är en av de viktigaste delarna av den organisatoriska designprocessen. Processen innebär att utvärdera effektiviteten i varje aspekt av strategin och kasta de element som inte fungerar. Det ingår också att utveckla nya processer som stärker strukturen som helhet och förbättra sin strategiska inriktning. Slutresultatet kommer vanligtvis beskriva organisatoriska ledarskap, rapporteringsstruktur, och den process som kommer att följas för att engagera dessa resurser för att nå strategiska mål.

När strukturen är på plats, är det sista steget i den organisatoriska designprocessen för att genomföra förändringar. För att kunna göra detta framgångsrikt, är absolut nödvändigt stark kommunikation med de anställda. Både förväntningar varje arbetstagare och den totala förväntade resultatet bör göras klart för alla anställda, så att det är förstås varför ändringarna görs. Anställda kommer också att gynnas av effektiva riktlinjer och vägledning när de anpassa sig till en ny organisationsmodell.

Vanligtvis organisationsdesignprocessen är mest effektiv när förändringarna får en tillräcklig prövning. Även om det är klokt att regelbundet se över utformningen av en organisation, göra ändringar för ofta kan orsaka mer skada än nytta. Det kan också göra det svårare att avgöra vilka åtgärder som verkligen fungerar, eftersom många förändringar behöver tid att slå rot.

  • Utveckla en effektiv affärsstruktur är en av de viktigaste delarna av den organisatoriska designprocessen.