Vad är krökt Space?

May 11

Något utrymme som inte är helt plan kallas krökta rum. Ytan av en sfär är krökt utrymme, som är ytan av en sadel. En sfär är ett exempel på positiv krökning, vilket innebär att om en triangel görs med raka linjer i krökta rum, kommer vinklarna lägga till upp till mer än de normala 180 grader. En sadel är ett exempel på negativ böjda avstånd. Gravity är orsak med rymd krökning - mass kurvor utrymme, vilket tvingar föremål att dra ihop.

Pythagoras sats används ofta för att kontrollera om rymden är platt eller böjd. Denna matematik formeln används längden på varje sida av en triangel istället för vinklar. Om längderna matcha vad satsen påstår, då triangeln är i plant utrymme. Om längderna inte stämmer exakt med sats, så triangeln är i krökta rum. Vinklar är svåra att mäta över långa sträckor, men mätning av sidor, eller omkretsen, av en triangel kan enkelt visa den typ av utrymme.

Euklidiska geometrin är studiet av former i plant utrymme. Den är baserad på en lista med grundläggande information, som kallas axiom, och bevisar många matematiska begrepp som Pythagoras sats. De axiom är ofta motbevisas, vilket innebär att de visar sig inte alltid vara sant, i krökta rum, eller icke-euklidiska geometrin. Alla trianglar har 180 grader i euklidiska geometrin, som är lätt att motbevisa i krökta rum genom att mäta varje vinkel med en gradskiva.

Böjd utrymme spelar en viktig roll i den moderna astronomin. Gravity anses vara den krökta rum som omger en stor kropp som orsakar mindre objekt att kretsa eller kollidera med den stora kroppen. Detta upptäcktes inte förrän Einstein publicerade sin teori om allmän relativitetsteori, som först beskrev gravitationen som krökta rum. Före detta, astronomer beräknade banor felaktigt eftersom rymden behandlades som en tredimensionell euklidiska form. Moderna astronomer kan beräkna och förutse mycket mer med icke-euklidiska rymden, som svarta hål och hur galaxer rör sig.

Även far till fysiken, Isaac Newton, använde euklidiska geometrin. Det var det enda sättet att studera former i över 2000 år. Då, i slutet av 19-talet, var axiomet att parallella linjer aldrig korsar motbevisas av Janos Bolyai. Einstein kunde förstå icke-euklidiska geometrin och hur det kan användas för att korrekt förutspå den bisarra Merkurius omloppsbana. Den moderna uppfattningen är att sanna euklidiska former existerar endast i utrymmen långt ifrån någon gravitations kropp.

  • Isaac Newton använde Euclidian geometri, vilket inte förutsåg krökning, för att studera rymden.
  • Albert Einstein belägen att massan kan kurvan utrymme.