Avsluta geomaster på TI-84 Plus Calculator

October 3

Du kan använda antingen ett rent sätt eller ett smutsigt sätt att sluta på geomaster programmet på TI-84 Plus-räknare. Den rent sätt avslutar verkligen geomaster, utan att spara ditt arbete, det smutsiga sättet lämnar geomaster körs i bakgrunden. När du starta geomaster efter en smutsig exit, kommer ditt arbete vara det sätt som du lämnade det - förutsatt att du inte kör några andra program i delårs.

Innan du utför en ren exit från geomaster, kanske du vill spara ditt arbete eftersom denna typ av exit utrotar allt som du inte har sparat. En ren exit uppnås genom att använda kommandot Avsluta i geomaster Arkiv-menyn ([Y =] [6] [1]).

Ett smutsigt exit, vilket lämnar geomaster körs i bakgrunden, uppnås genom att trycka [2nd] [MODE] eller någon annan tangentkombination som skickar dig på annat håll - till exempel [MODE] som skickar dig till menyn Läge. Efter att ha utfört en smutsig exit, du anger geomaster genom att trycka på [GRAPH] eller [Appar] [2]. För att återinföra de menyrubriker längst ner på skärmen, tryck på [GRAPH] eller [ALPHA].

När du startar geomaster, programmet tar bort höjdpunkterna från alla likhetstecken i Y = editor så att ingen funktion kommer att plottas när du trycker på [GRAPH] för att, till exempel, visa geomaster menyrad. Det återställer också visningsfönstret. När du avslutar geomaster, ansökan lämnar alla likhetstecken i Y = editor inte markeras och returnerar inte visningsfönstret sina tidigare inställningar.