Vad är en Hypertoni Huvudvärk?

June 6

Ett högt blodtryck huvudvärk beskrivs som en lokaliserad smärta nära hjässan, vanligtvis svårare på morgonen och minskande av eftermiddagen. Medlemmar av allmänheten förknippar vanligtvis en hypertoni huvudvärk med högt blodtryck, men det är ingalunda ett symptom på sjukdomen. Även om vissa människor upplever huvudvärk med hypertoni, det finns inga konkreta bevis för att länka de två. Omfattande medicinska studier har visat att högt blodtryck huvudvärk är ofta relaterade till andra faktorer, som stress, ångest och olika hälsoproblem.

Hypertoni är ett vanligt tillstånd där venerna som transporterar blodet från hjärtat till artärerna är förträngda, vilket gör att blodtrycket att lyfta. Orsakerna till högt blodtryck är inte alltid kända, men några bidragande faktorer inkluderar hög natriumintag, övervikt, genetik och njursvikt. Vanliga rapporterade symtom är huvudvärk när jag vaknade, dimsyn, yrsel och depression. Oftare än inte, det finns inga symptom på högt blodtryck, vilket är varför det kallas "den tysta mördaren".

En hypertoni huvudvärk kan orsakas av en mängd olika faktorer som inte är allt hänföras till högt blodtryck. Endast i svåra fall av högt blodtryck är det direkta bevis för en hypertoni huvudvärk. I alla andra fall är det viktigt att komma ihåg att huvudvärk kan orsakas av vardagens stress eller ovanliga nivåer av ångest, vilket i sin tur bidrar till högt blodtryck. Hypertoni mediciner och sömnapné kan också orsaka huvudvärk hos patienter som har högt blodtryck.

Forskare inom det medicinska området har gjort omfattande studier för att avgöra om högt blodtryck huvudvärk existerar, och studierna har haft motstridiga resultat. Vissa studier visar ett samband mellan huvudvärk och svåra fall av högt blodtryck, vilket är när blodtrycket är över 200 systoliskt och 110 diastoliskt, men mild hypertoni och huvudvärk vanligtvis inte är associerade. Det finns få medicinska data som visar att högt blodtryck är den direkta orsaken till en hypertoni huvudvärk. De flesta studier visar att både hypertoni och huvudvärk är vanliga i den allmänna befolkningen, men inte nödvändigtvis relaterade.

Någon upplever ihållande eller svår huvudvärk bör söka läkarvård. Personer med högt blodtryck bör ha regelbundna filmvisningar för att fastställa deras blodtryck nivåer. Det är också viktigt att ta mediciner som ordinerats av läkare. Att äta rätt mat och motionera kan hjälpa till att hålla blodtrycket regleras och kan minska frekvensen av hypertoni huvudvärk.

  • Yrsel är vanligt med ett högt blodtryck huvudvärk.
  • En patient som upplever ofta huvudvärk av något slag bör rådfråga sin läkare för att utesluta eventuella allvarliga underliggande hälsoproblem.
  • Det finns ingen tydlig koppling mellan högt blodtryck och högt blodtryck huvudvärk.
  • Långvarig fysisk inaktivitet och för mycket kost natrium kan bidra till en hypertoni huvudvärk.
  • Personer med högt blodtryck bör ha regelbundna filmvisningar för att övervaka deras tillstånd.
  • Ett högt blodtryck huvudvärk är oftast svårast på morgonen.