Vad är Centralvärme?

July 20

Centralvärme hänvisar till ett system av kanalsystemet, ventiler, och en ugn som gör att värmen att cirkulera under en build € s hela interiören på en gång. Värmen är normalt genereras från en plats och distribueras genom hemmet eller byggnaden. Trots namnet betyder platsen för värmealstring inte nödvändigtvis vara på en central plats eller rum, men kan hittas någonstans i strukturen.

I områden som blir varmt på sommaren och kräver luftkonditionering, är det i allmänhet dirigeras samtidigt som centralvärme. De är ofta i en enda enhet och använder samma kanaler och ventiler för att distribuera luft till varje rum. De enheter som används för att skapa och pumpa varm eller kall luft kan drivas med gas eller el, även om fläktar kräver i allmänhet el för att få värme i varje rum.

De flesta gånger, har centralvärme att installeras av en professionell installatör. Kanalsystemet krävs enklast installeras i ett nytt hem, men kan läggas till i äldre. När systemet är på plats, det är i allmänhet inte mycket underhåll som behövs av hemmet eller företagets ägare. Ofta finns filter som bör bytas regelbundet, främst om en luftfuktare ingår i enheten. Annars bör de flesta frågor om underhåll och reparationer hanteras av en professionell.

Stora byggnader samt små bostäder kan utrustas med centralvärme. För stora strukturer, kan mer än en värmeenhet behövs för att producera den nödvändiga värmen. Separata rumsvärmare kan också användas i kombination med centralvärme för att spara energi och pengar.

I de flesta fall är centralvärmesystem styrs av en termostat belägen vid eller nära centrum av den hem eller en byggnad. Denna enhet kan ställas in på en viss temperatur och enheten kommer att pågå till den siffran är nådd. Ju kallare det blir utanför, desto längre tid kan ta för luften inuti en struktur för att nå en tillräckligt hög temperatur. Villaägare uppmanas att hålla termostater så lågt som bekvämt möjligt att minska energiförbrukningen och spara pengar.

Centralvärme kan också köra genom rinnande varmt vatten genom rörsystem eller genom att tvinga varmluft genom rör. Detta kan göras för att ersätta eller komplettera mer traditionella kanalsystem heter. I extremt kalla klimat, kan en kombination av mer än ett system användas. Människor i dessa områden kan också vara mer benägna att använda fossila bränslen baserade system än i mildare klimat eftersom de är mest kostnadseffektiva.

  • Vissa centralvärmesystem använder en panna för att värma vatten som sedan används för att värma ett hem eller byggnad.
  • En programmerbar termostat som används med ett centralt värmesystem.
  • Centralvärme inkluderar en ugn och andra komponenter som gör att värmen ska spridas genom hela byggnaden.
  • Många bostäder i USA använder centralvärme att värma hela huset, snarare än att förlita sig på små enheter för att värma varje rum för sig, vilket är vanligare på platser som Japan.