PMP Certifiering: Utföra Kunskap och kompetens

October 29

Den verkställande Project domänen är en av fem prestations områden som omfattas på PMP (Project Management Professional) certifiering examen. Av de 200 frågor om PMP examen, svarar den verkställande projekt domän för 30%. Sex arbetsuppgifter är förknippade med denna domän, samt 13 kunskaps- och färdighetsämnen.

De 6 uppgifter i samband med genomförandet av projektet visas i följande tabell:

Uppgift 1 Skaffa och hantera projektresurser, inklusive utlagda resultat genom att följa den plan för upphandling, i syfte att säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande.
Uppgift 2 Utför de uppgifter som anges i projektplanen, i syfte att uppnå de projektresultat inom budget och tidsplan.
Uppgift 3 Genomföra kvalitetsstyrningsplan med lämpliga verktyg och tekniker, i syfte att säkerställa att arbetet utförs enligt ställda kvalitetskraven.
Uppgift 4 Genomföra godkända ändringar i enlighet med ändringen förvaltningsplan, för att möta projektets krav.
Uppgift 5 Genomföra godkända åtgärder och följer riskhanteringsplan och riskregister, för att minimera effekten av negativa riskhändelser i projektet.
Uppgift 6 Maximera teamets prestationer genom ledande, mentorskap, utbildning och motiverande gruppmedlemmar.

De sex kunskaper och färdigheter ämnen är

  • Kunskaper och färdigheter i övervakningsverktyg och tekniker
  • Kunskap om de delar av en redogörelse för arbetet (SOW)
  • Kunskap om samspelet mellan Work Breakdown Structure (WBS) element inom projektplanen
  • Färdigheter som använder projekt budgetering verktyg och tekniker
  • Kunskap om kvalitetsstandardverktyg
  • Kunskap om kontinuerliga processer förbättrings