Flera datapunkter i ett diagram kolumn

June 26

Jeff skapar mycket diagram för att spåra utgifter och arbetskraft genom projektet. Han skapar staplade diagram som visar summor, men letar efter ett sätt att kombinera staplade kolonnen och klustrade stapeldiagram för att ge precis vad han behöver.

Lösningen finns i ditt sätt att organisera data i kalkylbladet. Kort sagt, bör du lämna en tom kolumn (eller rad) mellan stora grupperingar av dina data. När du sedan skapa diagrammet, översätter det tomma området till ett tomt område på sjökortet, vilket gör att det verkar som om du har olika kluster av data.

För en fullständig diskussion om hur detta kan göras, se länkarna på Jon Peltier webbplats. Jon är en Excel MVP, och har en bra resurs som talar till just denna fråga:

http://peltiertech.com/clustered-stacked-column-bar-charts/

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2431) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.