Vilka är de olika typerna av behandling av farligt avfall?

June 22

Behandling Farligt avfall består av någon process som förändrar den kemiska, fysikaliska eller biologiska sammansättningen av en farlig eller potentiellt skadligt ämne i syfte att göra det mindre av ett hot mot miljön och människan. Vissa former av behandling av farligt avfall innebära att materialet säkrare för transporter, använda dem för produktion av energi, eller neutralisera dem genom kemiska eller andra medel. Denna specialiserade behandling är viktig för att förhindra förorening av miljön.

Förbränning är en vanlig metod för behandling av farligt avfall. Detta används för både biologiska och icke-biologiska poster. Den intensiva värmen ändrar den kemiska strukturen hos många objekt och frigör mer utrymme i deponier och annat farligt avfall lagringsmöjligheter också. I vissa fall, kan förbränning av farligt avfall användas för att generera energi.

Det finns olika platser där avfallet kan vidtas för att förbrännas. Ugnar, fluidiserad bädd heter och flytande enheter injektion är alla specialiserade verktyg att förbränna farligt avfall. Denna typ av behandling av farligt avfall neutraliserar eller förstör några skadliga ämnen i avfallet, vilket gör det säkert för allmän omhändertagande eller nedgrävning allmänhet. I de fall detta inte är möjligt, specialiserad hålltankar eller lagringsenheter kan användas.

En annan typ av behandling av farligt avfall innebär behandling eller rening med hjälp kemiska medel. Denna typ av behandling är vanligtvis används vid rengöring av kloakvatten. Fast avfall filtreras ut ur vattnet och medel såsom klor tillsätts för att döda eventuella bakterier eller andra farliga biologiska föroreningar. Därefter vattnet filtreras för att avlägsna allt utom spårmängder av kemikalierna för att göra vattnet säkert att dricka.

Behandling Farligt avfall kan också innebära en korrekt förvaring och bortskaffande av olika typer av farligt avfall. Om ett objekt inte kan förbrännas, såsom de som innehåller metallföreningar, då lagring kan vara det bästa och mest genomförbara alternativet. Farligt avfall får förvaras i täta och lufttäta behållare och sedan begravdes, lagras i en deponi, eller placeras i en annan specialiserad plats. Andra gånger, de lagras tills de kan filtreras och neutraliseras med kemikalier eller biologiska material som kan bidra till att bryta ner dem.

De flesta nationer har strikta statliga regleringar på plats för att diktera hur avfall ska behandlas. Villaägare som har farligt avfall såsom gamla batterier, hushålls rengöringsmedel eller fordonsvätskor bör inte försöka göra sig av dessa poster själva. De bör förvaras i täta behållare och tas till närmaste anläggning där de kommer att behandlas på korrekt sätt eller lagras. Dessa anläggningar kan hittas genom att kontakta miljöorgan eller tillverkarna av dessa varor.

  • Behandling Farligt avfall kan innebära att korrekt lagring och bortskaffande av olika typer av farligt avfall.