Vilka är de olika typerna av behandlingsmetoder?

August 22

Människor som har hälsoproblem i allmänhet erbjuds ett antal olika behandlingsmetoder för att du bota sina underliggande sjukdomar. Vanliga behandlingsmetoder som kan användas, innefattar läkemedel, kirurgi, psykologiska terapier och sjukgymnastik. Alternativ medicin är en annan inställning till vård som kan förbättra livskvaliteten för många människor.

En av de vanligaste behandlingsmetoderna är medicinering. Farmaceutiska medel kan tas som tabletter, som injektioner, eller genom intravenös administrering beroende på de specifika egenskaperna hos läkemedel. Vissa läkemedel är endast tillgängliga genom recept, medan andra kan köpas över disk. Olika mediciner kan användas som smärtstillande medel, antibiotika, kemoterapeutiska medel, vitaminer, kosttillskott, och för många andra ändamål.

Kirurgi är en annan av de behandlingssätt som vanligen används för olika sjukdomar. Vissa operationer är små, och kan utföras i doctorsâ € kontor utan behov av administration av anestesi. Andra operationer är mer engagerade; de kan ta många timmar att utföra och kräver att sätta patienterna att sova. Olika verksamheter kan användas för att behandla olika tillstånd, inklusive cancer, hudskador, hjärtsjukdomar och gastrointestinala problem.

Patienter med psykiska problem som depression, ångest, eller personlighetsstörningar kan dra nytta av interpersonell terapi, antingen utförde en-mot-en mellan patient och läkare, eller i en grupp av patienter som leds av en vårdgivare. Psykoterapi är en typ av terapi som bygger på tolkningen av en patientâ € s djupt lagrade önskningar, vill ha, och drömmar. Beteendeterapi är mer praktiskt, och fokuserar på att försöka förändra dåliga vanor genom att långsamt förändras dag till dag åtgärder. Många patienter med ett varierat utbud av villkor gynnas gruppterapi, eftersom detta ger dem perspektiv på sina sjukdomar genom att lära av othersâ € upplevelser. Familj terapi är en annan typ, och kan hjälpa till att lösa mellanmänskliga konflikter.

Sjukgymnastik är en annan av de vanligaste behandlingsmetoderna tillgängliga. Många patienter som återhämtar sig från invalidiserande sjukdomar som stroke kan dra nytta av att göra sjukgymnastik övningar för att öka deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Även patienter med tillstånd som depression, fibromyalgi, och artrit kan dra nytta av regelbunden motion, antingen praktiseras på egen hand eller med hjälp av licensierade utövare.

Alternativ medicin är en annan behandling modalitet som används för att hjälpa patienter. I motsats till de tidigare behandlingsmetoder, faller komplementär och alternativ medicin utanför traditionen av västerländsk medicin och istället bygger på folk kunskap, traditionella behandlingar, och andra trossystem. Exempel på alternativ medicin är akupunktur, örter, yoga, hypnos, och traditionell kinesisk medicin. Många patienter med en mängd olika sjukdomar kan dra nytta av dessa metoder för att läka.

  • En skadad patient kan se en sjukgymnast för att hjälpa till att återställa sin flexibilitet och komplett utbud av rörelse.
  • Många patienter med ett varierat utbud av villkor gynnas gruppterapi.