Använda Gå till att hoppa till ett diagram Sheet

February 25

När du vill hoppa till en specifik kalkylblad i en arbetsbok, kan du använda Gå till funktionen i Excel för att göra hoppet smärtfri, på följande sätt:

  1. Tryck på F5. Excel visas Gå till dialogrutan.
  2. I referensrutan anger MySheet! A1. (Ersätt "MySheet" med namnet på det kalkylblad som du vill hoppa till.)
  3. Klicka på OK.

Detta fungerar bra för vanliga kalkylblad, men det kommer inte att fungera om du vill hoppa till ett diagramblad. Varför? Eftersom Gå till används för att hoppa till specifika celler (i detta fall, cell A1 på MySheet), och diagramblad har inga celler du kan referera.

Om du vill ha ett snabbt sätt att hoppa till ett diagramblad, måste du ta till ett makro. Du kan ha makro be om ett diagramblad namn och använd sedan Aktivera eller Välj metoder med bladnamn. Den relevanta raden i makro den som gör själva "hoppar" -Kan någon av dessa:

Sheets ("MyChart"). Aktivera
Sheets ("MyChart"). Välj

Allt du behöver göra är att ersätta den riktiga namnet på diagramblad i stället för "MyChart."

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (7735) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Att använda Gå till för att hoppa till ett diagram blad.