Vad gör saxofon Musiker gör?

August 22

Musiker är människor som spelar musikinstrument eller sjunga antingen professionellt eller halv professionellt; Ibland används termen för att beskriva människor som spelar som en hobby, men termen antyder att personen har en fördjupad kunskap om musikteori och praktik. Saxofon musiker är människor som spelar saxofon, som professionell, semi-professionella, eller hobby med fördjupad kunskap om instrumentet. Saxofon musiker kan spela ensam eller i ett band som består av andra musiker som spelar andra instrument, och saxofonisten kan spela i en mängd olika musikaliska genrer.

Jazz, blues och rock and roll är vanliga genrer där saxofon musiker tenderar att spela. Dessa musiker kan spela som ett yrke, vilket vanligtvis innebär att personen utför regelbundet för pengar eller främja ett musikalbum som kommer att göra personen pengar. Vissa saxofonister ordnar även permanenta spelningar på specifika prestanda utrymmen och spela i de utrymmen nightly eller veckovis. En semi-professionell musiker kan också spela i arenor, fast han eller hon sannolikt kommer att ha en annan inkomstkälla förutom att spela saxofon. Saxofon musiker kan också hyras av inspelningsstudios för att fungera som sessions spelare eller saxofonister som spelar på inspelningar för olika konstnärer.

Den exakta definitionen av termen kan variera, och det är inte ovanligt att höra folk som spelar saxofon som en hobby märkt saxofon musiker. Man behöver inte nödvändigtvis behöver tjäna pengar på musiken för att betraktas som en musiker; många människor spelar för skojs skull, men dessa människor har en fördjupad kunskap om musik samt viss skicklighet i att spela på instrumentet väl. Vanligare är dock termen reserverad för människor som är på något sätt införliva saxofon i en daglig rutin eller karriärväg.

Den saxofon är en mässingsinstrument med flera nycklar placerade utmed längden av det krökta instrumentet. Musikern spelar saxofon genom att blåsa in i den ena änden av instrumentet. Att luften passerar genom den böjda mässingshornet, skapa ljud. Tonen av att ljud kan förändras genom att trycka ned eller släppa nycklarna utmed längden av instrumentet. Saxofon musiker kommer att spendera en avsevärd tid att bemästra de tekniker som används för att skapa ljud i en kreativ och tilltalande sätt. Vissa musiker väljer att lära andra hur man spelar instrumentet, som erbjuder ännu en karriärväg för saxofonisten.

  • En typ av träblåsinstrument, är saxofoner i mässing och vanligt hörs i jazz, R & B och ibland sten.
  • Saxofoner vanligen med i jazzband.