Vad är Conspiracy att distribuera?

October 30

Komplott att distribuera är en anklagelse som används i vissa narkotikahandel fall där en åklagare har bevis att två eller fler personer konspirerat för att distribuera läkemedel. Denna avgift kan också tillämpas på andra fall som rör fördelningen av smuggelmaterial. Hantering av dessa fall varierar beroende på jurisdiktion, liksom de kriterier som krävs för att få en fällande dom. Människor som står inför en konspiration för att distribuera avgiften bör träffa en kriminell advokat, helst en som specialiserat sig på fall av liknande slag som att en person är åtalad för, för att diskutera situationen och de olika lagliga alternativ.

För en konspiration laddning, måste åklagare kunna visa att två eller flera personer träffades för att planera brottslig verksamhet. I vissa regioner, måste människor begår vad som är känt som en "overthandling," en verksamhet tydlig koppling till konspiration, att betraktas skyldiga. Det är viktigt att notera att denna handling inte behöver för att lyckas; det har helt enkelt att främja den angivna slutmålet i konspirationen. Två personer turas körning för att plocka upp smuggel material från någon annan, till exempel, skulle begå ett overthandling.

Avgifter Distributions inkluderar anklagelser mot personer inblandade på alla nivåer i distributions läkemedel, inklusive personer som importerar droger, liksom säljarna de passerar drogerna till. Folk håller stora mängder narkotika är ofta laddade med distribution, snarare än innehav, enligt argumentet att de inte kunde använda droger på egen hand, och därför måste ha planerat att sälja eller dela dem.

En viktig sak att notera om konspirationsavgifter är att människor i en konspiration ofta kan laddas med kriminella handlingar som begås av medåtalade i processen att främja konspiration. Någon belastat med komplott att distribuera, till exempel, kan också åtalad för mord, om en medbrottsling dödade någon i samband med en knarkaffär som gått fel. Konspirationsavgifter kan vara en mycket effektiv brottsbekämpning verktyg för slående till hjärtat av grupper som är inblandade i narkotikatillverkning och försäljning, och förmågan att ta ut alla inblandade med lika laddningar är en viktig del av en konspiration laddning.

Det finns ett antal försvar till en konspiration för att distribuera fall, beroende på situationen. Åklagare kan vara villiga att erbjuda svarande en uppgörelse om de är villiga att bli vittnen, och i vissa fall kan erbjuda mycket förmånliga villkor i ett erkännande av det faktum att vittnen kan möta repressalier för att samarbeta i brottmål. En advokat kan diskutera alternativen och träffa åklagaren att se vilka typer av erbjudanden är på bordet i en konspiration för att distribuera fallet.

  • Konspiration att distribuera avgifter kan tas ut mot alla i kedjan av knarklangare från importören till gatan säljaren.