Vad gör konstkritiker göra?

May 17

En konstkritiker ger sin åsikt och teknisk analys av konstnärliga verk, gallerier och konstnärer. Konsten kan omfatta teckningar, målningar och fotografier. Andra konstnärliga medier såsom collage, grafik, grafik eller skulpturer kan också utvärderas. Normalt är konsten ses visas på ett galleri, utställning, offentliga visningar eller privat visning. De arenor samt artisterna kan granskas tillsammans med konsten.

En konstkritiker behöver normalt erfarenhet eller utbildning i den typ av konst som hon kommenterar att ge en giltig, informerade yttrande i hennes recensioner. Denna bakgrund ger också trovärdighet till hennes kritik. Förmågan att tydligt ange sina åsikter och citerar tillförlitliga källor för hennes kommentar normalt krävs för framgång i detta läge.

Oavsett vilken genre av konst på att ses, är konstkritiker vanligtvis förväntas kommentera tekniska faktorer. Dessa inkluderar konstnärlig teknik, tema och uttryck. Hon kommer ofta jämföra konst till liknande verk eller hänvisa till allmänt accepterade konstnärliga normer.

Att ha talang för att ledat förmedla till läsarna hur ett konstverk skapade en stämning eller känsla är en värdefull tillgång för en konstkritiker. Det är också till hjälp för kritikern att inkludera kompletterande uppgifter i hennes recensioner som tillför djup och en ytterligare nivå av intresse. Denna information ofta hänvisar till artista € s bakgrund eller utbildning. Anekdotiska referenser till artista € s band till det lokala samhället eller inspirationskällor är ofta intressant att ett brett spektrum av läsare också.

Om en konstkritiker samlar ett följande bygger på hennes åsikter, kan hon vinna inflytande som påverkar en artista € s framtid. Den allmänna opinionen av mycket subjektiva kreativa strävanden har varit känt för att göra eller bryta en novis artista € s karriär. En hyllad konstkritiker ofta kan svingar sitt inflytande för att åstadkomma detta, avsiktligt eller inte.

Konstkritiker kan arbeta för en enda tidskrift, tidning eller webbplats eller välja att erbjuda sina synpunkter på frilans, kontraktsbasis. Det senare alternativet är ofta valet av blivande konstkritiker. Det är ibland nödvändigt att initialt ge recensioner till flera källor kostnadsfritt om konstkritiker är ny i branschen eller saknar imponerande meriter som rör konstkritik.

Ett betydande antal framgångsrika konstkritiker har grader i konst, konsthistoria eller konst uppskattning. Denna bakgrund, tillsammans med förmågan att på ett intelligent och tydligt kommentera olika konstformer, kan vara tillräckligt för att nå framgång i detta läge. Som är sant med många positioner i medierna, som har en kontakt eller mentor i branschen är normalt fördelaktig.

  • En konstkritiker ger en professionell kritik av konstnärliga verk, däribland målningar.
  • En konstkritiker kan kommentera fotografering.
  • Konstkritiker kan granska filmer.
  • Konstkritiker kan fokusera på lokala installationer.