Använda CONCATENATE kalkylbladsfunktionen

September 10

Excel innehåller en funktion som kallas CONCATENATE som kan användas för att kombinera innehållet av flera celler, eller till och med att kombinera cellinnehåll med annan text. Till exempel, låt oss säga att du ville lägga ihop innehållet i cellerna A3 och B3, separera dem med ett mellanslag, och har resultatet visas i cell C3. Allt du behöver göra är att sätta följande formel i cell C3:

= SAMMANFOGA (A3, "", B3)

Primärt är det CONCATENATE funktionen används för kompatibilitet med andra (äldre) kalkylprogram. Du kan lika gärna använda tecken (&) operatör att kombinera textvärden med hjälp av en formel. Exempelvis följande är ekvivalent med exemplet i CONCATENATE ovan:

= A3 & "" & B3

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (9933) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Använda CONCATENATE kalkylbladsfunktionen.