Kan inte Sortera importerade data

February 9

Martin importerar data till ett kalkylblad från en SQL-vyn; den kommer i perfekt. Excel skapar automatiskt en definierad tabell med importerade data. Martin infogar sedan nya kolumner i mitten av bordet så att han kan börja arbeta med datan, men när dessa nya kolumner infogas han inte kan sortera kalkylblad-alternativet är nedtonat. Martin undrar varför detta händer och hur man rättar till det.

Problemet beror förmodligen på det faktum att vissa data importeras som en definierad tabell. Definierade tabeller kan ha vissa "egenheter" (ska vi säga) som påverkar vad man kan och inte kan göra med dem. Du kan räkna ut om detta är vad som orsakar problemet genom att följa dessa steg:

  1. Se till att du väljer en cell i datatabellen.
  2. Välj fliken Design i bandet. (Den här fliken är endast tillgänglig om du väljer en cell i datatabellen, som noterats i steg 1.)
  3. Klicka på Konvertera till Räckvidd i verktygsgruppen. Excel frågar dig om du vill konvertera tabellen till ett normalt intervall.
  4. Klicka på Ja.

Det är allt; Om du nu kan lägga till information och sortera dina data, så är problemet löst. Om inte, så kan det bero på att SQL-anslutning mellan datakällan och Excel är på något sätt begränsar vad du kan och inte kan göra med data. Du kan behöva rota i Säkerhetscenter inställningarna för externt innehåll för att räkna ut vad som kommer att arbeta med dig situationen.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (9044) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010, och 2013.