Vilka är de olika Capsicum sjukdomar?

August 30

Paprikor, också brukar kallas paprika i Nordamerika, är växter som är benägna att flera olika typer av sjukdomar. Några av de faktorer som orsakar sjukdom hos dessa växter inkluderar typer av svampar, bakterier och virus. De flesta av de sjukdomar som drabbar capsicum växter visa sin närvaro i sådana symptom som röta, vissnande, bryna och fläckar. Några av dem, bland annat svampsjukdomar, kan vara synliga som en typ av mögel eller fuzz på växten eller dess rötter. Några av de vanligaste capsicum sjukdomar inkluderar mjöldagg, bakteriell plats, bakteriell röta och peppar mottle virus.

Det finns också ett antal skadedjur som kan förstöra växterna liksom paprikorna, som faktiskt är de capsicum frukter. Bladlöss, nematoder, larver och kvalster är några av de capsicum skadedjur som kan skada och döda växter genom handlingen att utfodra dem. Vissa capsicum sjukdomar faktiskt sprids från anläggning till anläggning av skadedjur. Den peppar mottle virus, till exempel, kan spridas av bladlöss som bär den från infekterade ogräs.

Tre grundläggande typer av svamp capsicum sjukdomar angriper rötterna av paprika och andra växter när marken förblir alltför blöt. När jorden förblir svalt, kan Pythium växa och orsaka rötterna till brunt och röta. I varmare temperaturer, kan Rhizoctonia växa och orsaka bruna mjuka fläckar där växten kommer ut ur marken. Dessutom kan Phytophthora växa på rötterna och den nedre stammen, svarvning växterna brun och orsakar rotröta.

Svampsjukdomar som vanligtvis angriper växter och paprika frukter innehåller olika typer av mögel och mjöldagg, som vanligtvis syns som prickar och fläckar på de växter och paprika. De flesta av dessa svampsjukdomar kan påverka en mängd olika grödor. Svampsjukdomar är svåra att behandla, och vissa av dem kan inte dödas när de visas på växterna. I sådana fall kan växterna måste avlägsnas medan jorden behandlas för att döda sjukdomen.

Virus- och bakterie capsicum sjukdomar i allmänhet inte har synliga tecken såsom mögel, men förekommer i symptom som växterna vissna, brunt och dö. Dessa kan spridas av skadedjur, händer, trädgårdsredskap och även infekterade frön. Bakteriell fläck, bakteriell röta, mottle virus och flera typer av tomatvirus är några av de vanligaste bakteriella och virala capsicum sjukdomar. Dessa sjukdomar kan normalt inte botas, och kan skada och förstöra allt från små trädgårdsland till stora grödor.

  • Vissa typer av mögel och bakterier kan frodas på peppar växter.
  • Larver anses vara ett skadedjur till capsicum växter.
  • Cayenne peppar är en variation av Capsicum annuum arter.