Vilka är de vanligaste förhandlingsteknik?

February 8

Förhandlingsteknik vanligtvis används av privatpersoner att förvärva något av värde. Några vanliga förhandlingsteknik innefattar att reservera en bästa erbjudande för sist ber om saker som inte behövs eller ville, och med hjälp av tidsfrister som en fördel. Andra alternativ kan vara att förutse behoven hos den andra personen, som erbjuder mer än ett alternativ, och interagera direkt med beslutsfattaren.

För att ge utrymme för att förhandla, kan det vara en bra idé för en person att reservera sitt bästa erbjudande för sist. Om det bästa erbjudandet erbjuds upp initialt, lämnar inget utrymme för en part att träffa den andra i mitten. Från och med ett erbjudande som är önskvärt, men förväntas inte ger utrymme för flexibilitet för den andra parten inblandade som förhandlingarna fortsätter. I många fall kan en person hamnar på sitt bästa erbjudandet genom att använda denna teknik.

När en förhandlare ber om saker som inte behövs eller ville, kan det fungera på samma sätt som att reservera det bästa erbjudandet. Genom att göra eftergifter till den andra parten, visar det en upplevd vilja att förhandla och kan skapa en känsla av goodwill. Partiet ofta kommer att känna som om han eller hon inte ge upp för mycket att jobba affären.

En annan vanlig förhandlingsteknik använder tidsfrister som en fördel. Om en person får sälja något före ett visst datum eller måste i övrigt uppfyller något slags deadline, kommer han eller hon förmodligen bli mer motiverade att medge under förhandlingarna. Detta kan kräva lite undersökande arbete, men kan verkligen arbeta för en negotiatorâ € s fördel.

Att förutse behoven hos den andra personen är en annan av de vanligaste förhandlingsteknik. Denna teknik innebär att sätta sig in i den andra persona € s skor och tittar på förhandlingarna från hans eller hennes perspektiv. Att förutse alla scenarier och frågor som kan tas upp kan hjälpa någon att skapa en bättre och mer tilltalande erbjudande för förhandlingarna.

Genom att erbjuda mer än ett alternativ är ett annat bra exempel på förhandlingsteknik. Folk i allmänhet gillar att presenteras med alternativ eftersom det gör dem att känna befogenhet att göra det bästa valet. De flesta människor inte gillar att höra vad de ska göra och om en person är bara presenteras med ett alternativ, kan det kännas som om han eller hon inte ges flexibilitet och hänsyn. Presentera mer än ett alternativ också visar allvar. Den visar att förtänksamhet och planering har lagts in i processen och en affär som fungerar för alla önskas.

Slutligen är en framgångsrik förhandlingsteknik för att interagera direkt med beslutsfattaren om det alls är möjligt. Detta kan göra en ändamålsenlig och kreativ dialog. Den presenterar också förhandlare med möjlighet att visa hur viktigt affären är för honom eller henne.

  • Förhandlingsteknik kan vara användbar på arbetsplatsen.