Vad är ett akvarium termometer?

October 25

Ett akvarium termometer är en anordning som används för att mäta temperaturen hos ett hölje som används för att hålla vattenlevande organismer. Det finns många typer av vattenlevande växter och djur som bara kan överleva i ett visst temperaturområde. Människor som vill hålla sådana organismer i sina hem eller i en miljö som gör det möjligt för offentlig visning normalt måste upprätthålla denna specifika temperaturintervall för att hålla dem vid liv. Olika uppvärmnings- och kylanordningar används för att bibehålla vattentemperaturen. Ett akvarium termometer används för att säkerställa dessa enheter gör faktiskt hålla vattnet vid rätt temperatur.

Ett akvarium termometer kan komma i flera olika former, även om de flesta består av två huvuddelar: temperatursensor och ett sätt att uttrycka temperaturen på ett meningsfullt sätt. Sensorn är den del av termometern som reagerar på något sätt för förändringar i temperatur. Den andra huvuddelen av akvariet termometern måste kunna uttrycka sensorns reaktion på ett sätt som lätt kan avläsas. Slutresultatet är att man kan se en relativt korrekt temperaturvärde. Dessutom kan ett akvarium termometer allmänhet skall vara vattenbeständig, eftersom det i allmänhet kommer att vara nedsänkt i vatten.

Digitala termometrar, kvicksilvertermometrar och andra former av termometrar kan alla användas i akvarium. En kvicksilver akvarium termometer eller liknande form av icke-digital termometer kan ofta fäst på insidan av ett akvarium med en sugkopp. Ibland är sådana termometrar helt enkelt tillåtas att flyta på ytan av akvariet. Digitala termometrar, å andra sidan, ofta har en display och en sensor åtskilda av en relativt lång sladd. Sensorn placeras i vattnet medan skärmen hålls utanför vattnet; detta förhindrar visningen från lidande vattenskador och gör det lättare att läsa.

Termometrar anses i allmänhet en viktig aspekt av någon temperaturkänsligt akvarium setup. Akvarium värmare och kylare är typiskt kunna upprätthålla rätt temperatur, men fel, strömavbrott, och variationer i omgivningstemperatur kan förändra akvariet temperaturen. Närvaron av ett akvarium termometer gör individen som tar hand om akvariet att svara på problematiska förändringar i temperatur. I vissa fall kan termometern utrustas med ett larm som ljuder när temperaturen sjunker till farligt låga nivåer. Korrekt användning av ett akvarium termometer kan förhindra vattenlevande växter och djur från att skadas av deras miljöförhållanden.

  • Tropiska fiskar behöver vanligtvis hållas inom ett specifikt temperaturområde.
  • Närvaron av ett akvarium termometer gör individen som tar hand om akvariet att svara på problematiska förändringar i temperatur.