Vad är ett frivilligt bidrag?

October 12

Frivilliga bidrag förstås vara den mängd resurser som sätts in på ett pensionsplan. Ofta är dessa bidrag till anställda identifierats som den del av en lön eller lön som en anställd väljer att placera in i planen. Beroende på strukturen av planen kan arbetsgivaren matcha de bidrag på upp till ett visst belopp, eller kan innefatta en arbetsgivare bidrag som bygger på andra kriterier.

I allmänhet är det frivilliga bidrag på vad som är känt som en grund efter skatt. I huvudsak skapar detta en situation där den anställde kan skjuta skatt på eventuella framtida vinster som kan uppstå till från bidragit beloppet. Det är dock viktigt att notera att bestämmelser angående denna konstruktion av frivilliga bidrag inte kan tillåta detta alternativ. När så är fallet, är det frivilligt bidrag förstås vara en före skatt bidrag och kommer att bli föremål för beskattning när den anställde börjar att dra nytta av den pensionsplan.

Den huvudsakliga funktionen för ett frivilligt bidrag är att låta den anställde att stegvis bygga upp en ekonomisk reserv som kan tas i anspråk senare i livet. Pensionsplaner varierar mycket från en arbetsgivare till en annan. Dock kommer många av dem tillåter den anställde att utse antingen ett fast belopp eller en procentsats av sin ordinarie lön för att automatiskt gå in i pensionsfond som anställd bidrag.

Det innebär att den anställde har aldrig hänga med uppgift att bidra till planen. En enkel löneavdrag görs på uppdrag av den anställde. För personer som har svårt att spara pengar, kan detta tillvägagångssätt vara ett idealiskt sätt att skapa och bygga ett bo ägg för framtiden.

I händelse av att den frivilliga bidrag processen inte tillåter förfaranden efter skatt, då den enskilde kan vara ansvarig för att betala skatt på inkomster från pensionsplan när de tas emot. Detta beror på det totala belopp som mottagits från planen under ett kalenderår, samt hur stor inkomst som erhålls från andra källor under samma tidsperiod.

  • Löneavdrag kan göras för att bidra med pengar till en pension konto.