Vad är en tvättmaskin Drain Slang?

April 19

En tvättmaskin avloppsslang är ett flexibelt rör, vanligen tillverkade av plast, som förbinder tvättmaskinen till befintliga dräneringsrör i byggnaden. Denna slang är en av många viktiga tvättmaskin delar som är avgörande för den sanitära driften av tvättmaskinen. Korrekt installerad, styr avloppsslangen avloppsvatten ut ur tvättmaskinen och in i septisk eller avloppssystemet under och vid slutet av tvättcykeln.

Alla automatiska typer av tvättmaskiner använder en dräneringsslang. En ände av tvättmaskinen slangen är fastklämd på en liten, utskjutande porten på baksidan av tvättmaskinen. Den andra änden av slangen är fastklämd på eller hängas på ett rör eller kärl som leder till avloppsröret systemet. En pump inuti tvättmaskinen dirigerar avloppsvattnet från tvätten i tvättmaskinen dräneringsslang, som bär den i avloppsnätet. Automatiska tvättmaskiner pumpa avloppsvattnet genom dräneringsslangen regelbundet under sköljningarna och efter den sista cykeln av tvättlasten.

Installera eller byta en tvättmaskin dräneringsslang är inte svårt. Klämman som håller slangen på baksidan av tvättmaskinen är lätt pressas med en tång för att säkra den till maskinen. Med tiden kan det gummerade plastslangen utveckla små sprickor eller porer. När slangen blir spruckna eller torr, ersätta det är nödvändigt för att undvika potentiellt kostsamma vattenskador från läckor.

En tvättmaskin kräver ordentlig ventilation för avloppssystemet att fungera korrekt. En ventilerings tillåter luft i systemet VVS dränering. Luften förhindrar att vakuum uppstår i rören när vattnet passerar genom dräneringssystemet. Inte ventilerade, kanske tvättmaskinen avloppsslangen spruta vatten eller skaka loss från sin förtöjning på avloppsröret under tvättmaskinen operationen, eller det kan avge metangas avloppsgaser från dräneringsröret samtidigt inte är i drift.

Träskor är ett annat vanligt problem med tvättmaskin dräneringsslangar. Överdriven sediment eller ludd kan bygga upp i en slang, ett hinder som kan leda till vatten återflöde. En knut i dräneringsslang blockerar korrekt vattenflöde den och kan hindra tömningscykeln för tvättmaskinen. En tvättmaskin avloppsslangen är en till synes obemärkt komponent i tvättmaskin drift, men utan avloppsslangen, skulle snabbt overflow med avloppsvatten tvättmaskinen.

  • Automatiska tvättmaskiner pumpa ut avloppsvatten genom dräneringsslangen under sköljcykeln.