Elektronik Komponenter: induktorer och Induktans

February 17

En induktor är en spole som är avsedd för användning i elektroniska kretsar. Induktorer utnyttja en viktig egenskap hos spolar kallade självinduktans, även kallad bara induktans. Induktorer är enkla anordningar, som består av ingenting mer än en spole av tråd, ofta lindade runt en järnkärna. Men deras förmåga att utnyttja idén om självinduktans är ett genidrag.

E lectromagnetic induktion avser förmågan av en spole för att generera en ström när den rör sig över ett magnetfält, hänvisar självinduktans till förmågan hos en spole för att skapa den mycket magnetfält som därefter inducerar spänningen.

Induktans händer bara när det nuvarande löper genom spolen ändras. Det beror bara ett rörligt magnetfält inducerar spänning i en spole. Närhelst de aktuella förändringarna i en spole, magnetfältet som skapas av den nuvarande växer eller krymper, beroende på om de nuvarande ökar eller minskar.

När magnetfältet växer eller krymper, är det effektivt att flytta, så en spänning induceras i spolen som ett resultat av denna rörelse. När strömmen förblir stabil, sker ingen induktans.

Låt oss gå igenom idén punkt för punkt:

 • När spänning appliceras över en spole, bringar spänningen ström att flyta genom spolen. Kom ihåg att ström alltid kräver spänning, och spänningen resulterar alltid i en ström när den appliceras över en ledare.
 • Strömmen som flyter genom spolen skapar ett magnetfält runt spolen. Kom ihåg att den spole som skapar magnetfältet är själv inom området och kan därför påverkas av den.
 • Om strömmen som flyter genom spolen ändras, det magnetiska fält som skapas av strömmen ändras även. Växer Magnetfältet eller krymper, beroende på om strömmen ökar eller minskar. Oavsett vilket är den föränderliga magnetfält i kraft i rörelse.
 • Eftersom det magnetiska fältet är i rörelse, är spänning som induceras i spolen. Detta är en extra spänning, ovanpå den spänning som är det som driver huvudströmmen genom spolen.
 • Mängden spänning induceras av den föränderliga magnetfältet beror på hastigheten i vilken de aktuella förändringarna. Den snabbare aktuella förändringar, desto fler de magnetiska fält rör sig och därmed mer spänning induceras.
 • Polariteten hos den inducerade spänningen beror på om strömmen ökar eller minskar. Detta beror på rörelseriktningen i magnetfältet beror på om området växer eller krymper, och spänningen som induceras av ett rörligt magnetfält är beroende av vilken riktning fältet är i rörelse, i enlighet med följande regler:

  • När strömmen ökar, är polariteten hos den inducerade spänningen motsatt polariteten hos spänningen driver spolen. Denna installerades spänning kallas ofta tillbaka spänningen eftersom det har motsatt polaritet som matningsspänningen.
  • När strömmen minskar, har det resulterande själv inducerad spänning samma polaritet som försörjningsspänningen.
 • Den inducerade spänningen skapar en ström i spolen som flyter antingen med eller mot huvud spolströmmen, beroende på om spolströmmen ökar eller minskar, i enlighet med följande regler:

  • När spolströmmen ökar, flyter den ytterligare ström mot huvud spolströmmen. Detta har effekten att trycka tillbaka mot den ökande huvudströmmen, som effektivt saktar ned den hastighet med vilken strömmen kan förändras.
  • När spolströmmen minskar strömmar den ytterligare ström med huvud spolströmmen, således motverkar minskningen i spolströmmen.
 • När spolströmmen slutar förändras, självinduktans stannar. Så när strömmen är konstant, är en induktor helt enkelt en rak ledare. (Det är också en elektromagnet, eftersom den nuvarande färdas genom den producerar ett magnetfält.)

En induktor gäller lika motstånd mot både ökningar och minskningar i aktuell.