Vilka är de olika Metoder för livsmedels Kvalitetskontroll?

January 8

Livsmedels kvalitetskontroll är en viktig åtgärd som ska vidtas för att undvika förorening och missbruk av livsmedel från tillverkare, leverantörer och distributörer för att skydda konsumenternas hälsa. Att upprätthålla en hög standard i livsmedels kvalitetskontroll är beroende metoder som sträcker sig från det första urvalet av livsmedelsförsörjningen för distribution. Kvalitetskontroll i livsmedelsproduktionen innebär en rigorös cykel av inspektioner tillsammans med verkställighet och efterlevnad av flera system för livsmedelssäkerhet och praxis.

Några av det första steg i genomförandet av förfaranden livsmedels kvalitetskontroll uppträder under inköpsfasen. Rutiner som säkerställer kvaliteten på livsmedelsförsörjningen under denna inledande fas bygger på noggranna kontroller och analyser av berörda parter och stadier. Sådana åtgärder kan innefatta bestämning av leverantörens rykte och pålitlighet, inspektion och analys av livsmedelsförsörjning som upphandlas, försäkran om överensstämmelse med vedertagna normer och praxis, och övervägande av kvantitet och hållbarhet. Inspektionspersonal utför många av dessa uppgifter som kompletta inspektioner behövs vid varje punkt.

Goda tillverknings riktlinjer är också en viktig komponent för att förebygga och kontrollera problem som kan uppstå vid nedsatt livsmedel. Tillämpningen av framgångsrika och ordentliga tillverkningssed beror till stor del på en kombination av faktorer som inkluderar tillverkning personal, utrustning och processer. Lämplig utbildning säkerställer att personalen använder rätt metoder för sanitet, allergenkontroll, och anställde och leverantör tillsyn. Periodiska inspektioner av tillverkningsanläggningar och leverantörer lägga till ytterligare en nivå av säkerhet medan dokumentationer och loggar av tillverkningsmetoder etablera ansvarighet för matberedare.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) är en metod för att säkerställa livsmedelssäkerheten som genomförs vid varje steg av styrsystemet livsmedelskvalitet från produktion och hantering av förpackningar och distribution. Denna systematiskt genomförande av HACCP identifierar mat säkerhetsrisker ur biologisk, kemisk och fysisk synvinkel. Det är sju principer införlivas i nästan alla livsmedelsindustrier och kräver identifiering av livsmedelsrisker och kritiska kontrollpunkter, det stadium då livsmedelsfaror effektivt minskas eller elimineras.

Noggrann övervakning av de kritiska styrpunkterna krävs på alla nivåer av livsmedelsproduktionen, och om övervakningen konstateras en överträdelse på den kritiska kontrollpunkten, är korrigerande åtgärder sysselsatta. Dokumentation av HACCP uppgifter och aktiviteter tillsammans med validering och verifiering av HACCP planer krävs också för en framgångsrik livsmedelskvalitet kontrollen.

  • Livsmedels kvalitetskontroll ingår att se till konserver är ordentligt tätade och inte har några bucklor.
  • Livsmedelssäkerhet är viktigt för att förhindra matförgiftning på restauranger, caféer och tillgodoses händelser.