Vad är snabbrörliga konsumtionsvaror?

February 18

Snabbrörliga konsumentvaror är någon typ av varor som är utformade för att locka konsumenterna och främja en snabb försäljningsvolym även samtidigt som dessa varor till konsumenter till mycket överkomliga priser. Varor av detta slag är ofta icke-hållbara, vilket innebär att de är snabbt förbrukas och kräver frekvent påfyllning genom att göra ytterligare inköp. På grund av karaktären av denna typ av konsumentprodukter, är försäljningsvolymen normalt mycket hög och jämn under hela året.

En av de vanligaste exemplen på denna typ av bra är mat, färska och bearbetade, säljs i livsmedelsbutiker och stormarknader. Poster såsom färskvaror är icke-hållbara, vilket innebär att de frukter och grönsaker måste förbrukas inom en begränsad tid efter köpet eller att de kommer att förstöra. När livsmedel konsumeras, kan de inte förnyas, vilket fick konsumenterna att köpa fler enheter av samma objekt. Samma generella koncept gäller för konserverade och frysta livsmedel som slutligen används och måste ersättas löpande.

Med de flesta snabbrörliga konsumentvaror, produkterna inte bara produceras vid höga volymer utan också bär ett pris som anses inom anledning av de flesta konsumenter. I vissa fall har tillverkaren av de tillverkade varorna inte generera en hel del vinst på varje såld enhet, men inser en betydande avkastning när en bra talar ett brett spektrum av konsumenter och säljs i stora volymer på en regelbunden basis. Tillverkare erbjuder volyminköpspriser till stormarknader och andra butiker, som köper i bulk ställ sedan enheten prissättning för att också göra en liten vinst på varje såld enhet. Slutresultatet är att både tillverkare och återförsäljare generera vinster genom att sälja stora volymer av varor, så länge kvaliteten och överklagandet är närvarande, och det pris som betalas av konsumenterna anses skäligt tillräckligt för att upprätthålla konsumenternas intresse.

  • Producera, kött och andra färskvaror som säljs i livsmedelsbutiker anses snabbrörliga konsumtionsvaror.