Fastställande av antalet stycken i ett dokument

February 25

Makron används ofta för behandling av ett helt dokument. Det är inte ovanligt att ha ett makro steg genom alla stycken i ett dokument och göra ändringar baserat på informationen i punkt. Om du behöver gå igenom alla stycken i ett dokument, är det bra att ta reda på hur många punkter finns. Det sätt du gör det på ett VBA-makro är genom användning av greven egendom med Punkterna samling, enligt följande:

iParCount = ActiveDocument.Paragraphs.Count

Den Punkterna samlingen innehåller alla stycken i dokumentet, var och en på sitt eget objekt. Greven Fastigheten returnerar bara ett värde som anger hur många objekt (punkt) finns i samlingen. I exemplet ovan är detta värde som tilldelats iParCount variabeln. Du kan sedan använda detta räknas i att göra någon behandling du behöver.

Kom ihåg, liksom, att punkterna kan vara "tom" i Word. Om någon skriver något informations- och sedan trycker på Enter två gånger, har de bara skapat ett tomt stycke med den andra tryck på Enter. Detta ökar punkt räkna, så det är en bra idé att visa icke utskrivbara tecken i ett dokument om du försöker lista ut hur VBA härledde punkt räkna som den gjorde. Regeln är att varje tryck på Enter resultat i ett nytt dokument punkt.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (5679) gäller för Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Fastställande av Antal punkterna i ett dokument.