Vad är en offentlig politik institution?

July 14

En allmän ordning institution, även känd som en allmän ordning institut eller, mer informellt, som en tankesmedja, är typiskt en forskningsinstitution som studerar regering och effekterna av den offentliga politiken på särskilda sociala områden. Utöver detta grundläggande funktion, offentliga politiska institut varierar mycket i deras fokus, mål, och ledarskap. Dessa organisationer kan vara offentliga eller privata, partisan eller opartiskt, lokalt eller nationellt. Medan nästan alla dessa institutioner producerar väl underbyggda studier om allmän ordning, är målgruppen för dessa studier olika för varje institut.

Det övergripande målet för en offentlig politik institution är att studera statlig inblandning i den offentliga och sociala hänsyn, samt att utbilda både den offentliga och beslutsfattare om frågorna. Denna breda definition möjliggör mycket variation i forskningsområden. Vissa institut fokusera på en allmän politikområde, såsom miljö, medan andra har stor räckvidd och studiepolitiska frågor alltifrån ekonomi till straffrättsliga till utbildning. Vissa institutioner fokuserar inte på en viss fråga, men i alla frågor som berör en viss region eller språk.

Studierna som tillhandahålls av en offentlig politik institution kan ta sig olika former. De kan vara allt från en sida faktablad till omfattande rapporter om att detaljfrågor mer fullständigt. Andra rapporter kan likna akademiska tidskriftsartiklar, komplett med djupgående vetenskaplig forskning. Dessa publikationer är ofta görs tillgängliga för allmänheten på institutesâ € hemsidor, eller de kan publiceras i böcker eller broschyrer.

Omfattningen av dessa rapporter skiljer sig också kraftigt. Till exempel kan forskningspolitik diskutera om ett nytt allmänt politiskt initiativ har lyckats åstadkomma sitt syfte, eller det kan förutse möjliga resultaten av föreslagna politiska förändringar. Beroende på målen för själva institutionen, kan rapporten föreslå förslag med hopp om att övertyga beslutsfattare att anta de föreslagna ändringarna.

En kategori av allmän ordning institution i USA är den statliga institutet. Dessa organisationer studerar de lagar och riktlinjer som gäller för vissa statliga myndigheter. De är oftast oberoende och opartisk.

Ett annat exempel på en offentlig politik institution är en som sponsras av en särskild intressegrupp. Institut som dessa kan utföra forskning med anknytning till gruppernas offentliga politiska oro. De kan också försöka utbilda lagstiftare och allmänheten om dessa frågor. Vissa institut som dessa kan använda sin forskning för att försöka påverka beslutsfattare att anta gruppens ställning på en viss politisk fråga.