Skriver ut ett helt arbetsbok som standard

July 17

När du väljer att skriva ut i Excel, har dialogrutan Skriv kontroller som gör att du kan ange många saker om utskriften. Kontrollerna i Print Vilken området i dialogrutan låter dig ange om du vill skriva ut de markerade kalkylblad, val, eller hela arbetsboken. Alternativet i Print Vilken området normalt som standard Aktiva kalkylblad, men vad händer om du vill att det ska fallera så hela arbetsboken skrivs?

Tyvärr gör Excel inte ihåg vad du väljer i utskrifts Vilken området från ett utskriftsjobb till nästa; det alltid återställer standard. Det enklaste sättet att alltid skriva ut hela arbetsboken, dock det göra ett enkelt litet makro så här:

Sub PrintItAll ()
ActiveWorkbook.PrintOut
End Sub

Du kan sedan skapa en knapp i ett verktygsfält och tilldela makrot till den knappen. När du vill skriva ut hela arbetsboken klickar du bara på knappen. Enkelt och snabbt.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2001) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: skriver ut ett helt arbetsbok som standard.