Vad är en Wedge Socket?

May 22

En killås är en typ av hårdvara som används för att ansluta föremål till en vajer. De kan användas för att fästa kabeln i marken, eller för att ansluta en krok eller liknande lyftmekanism till änden av kabeln. Dessa hårdvaruenheter finns ofta i lyft och lyftoperationer, och kan också fästas på kranar eller förstör bollar. Kilen uttag möjliggör snabba och enkla förbindelser, men också tillåter besättningar att koppla bort kabeln efter behov. Dessa kontakter måste användas i enlighet med tillverkarens instruktioner för att säkerställa laster säkert stöds vid alla tillfällen.

Varje kil socket består av två komponenter tillverkade av stål och andra tunga material. Användare mata tråden ner genom den större av dessa två stycken, som är känd som sockeln. Änden av tråden sveper därefter runt ett spår skärs i den mindre av de två komponenterna, som är känd som kilen. Crews måste sedan mata tråden tillbaka upp genom sockeln, vilket drar kilen i kroppen av uttaget utan att låta det passera hela vägen igenom. En fäststift inbyggd i sockeln kroppen tillåter snabba förbindelser till krokar och andra fästanordningar.

Köpare bör välja kilklämmare utifrån de krav för varje enskilt projekt. Dessa enheter är klassade för att rymma en maximal belastning, som inte bör överskridas. Det är också viktigt att matcha killås till tråddiametern den har utformats för att stödja. Tråden ska alltid matas genom den större sidan av sockeln, så att de döda änden av tråden sträcker sig upp genom den kortare kanten på den här enheten. Slutligen är det viktigt att alla kil och uttag hålls samman och används som ett set, inte blandas och matchas med andra kil socket komponenter.

En av de primära farhågor förknippade med kilen uttaget är hur den lösa, eller döda, änden av tråden bör säkras. I applikationer som involverar inga vibrationer och endast en tillfällig anslutning, kan tråden lämnas utan säkerhet. Vissa användare loop återvändsgränd av tråden bakåt och fäst den mot sig själv. De flesta tillverkare och säkerhetspersonal betona att döda änden av tråden aldrig skall klippas till strömförande ledning. Den enda gången den här tråden kan fästas på strömförande ledning är när en speciell skjutsäkerhetsklämma används.

Kilen uttaget har en ganska grundläggande, men effektiv design som hjälper till att maximera prestanda och säkerhet. Ju mer belastningen utövar kraft på viran, desto mer tätt kilen tvingas in i sockeln, vilket bidrar till att öka lastrummet på viran. Dessa enheter är också lätt att installera och ta bort. De fungerar som en av de mest använda kontakter för stållinor som måste bytas eller justeras ofta.