Att vända en sträng

June 16

VBA innehåller några mycket kraftfulla kommandon och funktioner för att manipulera strängar. En sådan funktion kan du enkelt vända innehållet i en sträng: den StrReverse funktionen. Allt du behöver göra är att ge det ett strängvärde, och den returnerar den omvända versionen av strängen:

Dim Mystring As String
Dim BackString As String

Mystring = "ABCD1234"
BackString = StrReverse (Mystring)

När kodavsnittet är genom att köra, är värdet på BackString satt till 4321DCBA, vilket är motsatsen till det ursprungliga värdet av Mystring.

Den StrReverse funktionen lades till VBA början med Office 2000. Om du använder Word 97, då kan du skapa din egen funktion för att vända strängar:

Funktion StrReverse (sRaw As String) As String
Dim sWork As String
Dim STARGET As String
Dim J As Integer

sWork = sRaw
STARGET = ""
För J = 1 Till Len (sWork)
STARGET = Mid (sWork, J, 1) & STARGET
Nästa J
StrReverse = STARGET
End Function

Det fungerar genom att dra den ursprungliga strängen isär och sätta ihop det i den nya ordningen. Funktionen returnerar en omvänd version av vad sträng du skickar det.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (767) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Vända på en sträng.