Vad är en hand lastbil?

October 14

Tänk dig ditt jobb är att flytta sex tunga arkivering lådor från kontoret till ett förråd. Redovisat en ruta i taget kan vara hanterbara, men tidskrävande. Lyfta alla sex boxar på en gång skulle spara tid, men inte din rygg. Lösningen skulle vara ett rörligt stöd kallas en handtruck. Genom att stapla alla sex boxar på en handtruck, kan du säkert flytta dem till förråd på en gång.

En hand lastbil består av en rörram, handtag, hjul och en kort plattform som sträcker sig från botten. De två hjulen på en handkärra är placerade vid föreningspunkten mellan plattformen och den vertikala ramen, huvudsakligen vid hörnet av ett L. Handtagen kan sträcka sig från den bakre kanten av ramen, eller en handtag kan kröka från baksidan. Framsidan av ramen kan fyrkantig för lådor eller böjda för trummor och fat. Ibland har en handtruck även remmar för att säkra lös gods under transport.

Professionella materialhanterare föredrar att använda en handtruck när du flyttar stapelbara föremål såsom lådor, häckar eller paket. Tyngre föremål är vanligtvis staplas på botten av handkärran, med lättare föremål som sparats för toppen. Användare Hand lastbil måste vara noga med att inte stapla det så högt att deras vision är blockerad eller lasten blir instabil. Generellt är det säkert att ladda en handtruck till nivån av dess handtag eller toppen av ramen. Belastningen sedan över på hjulen med en bakåtlyftrörelsen. Användaren kan manövrera lasten genom att styra den åt vänster, höger eller framåt.

Vissa handen lastbilsmodeller kan konvertera till fyrhjuliga vagnar hand med några snabba justeringar. Handtagen kan teleskop ut, medan ramen blir sängen för vagnen. En andra uppsättning hjul bordar omvandlingen från vertikalt handkärra till horisontell handkärra. Den här funktionen är särskilt användbar när lasten är helt enkelt för stor eller instabil för en vanlig handkärra.

Många människor tycker en handtruck för att vara ett oumbärligt hjälpmedel när du flyttar in eller ut ur ett hem. Av denna anledning, många lastbils uthyrningsföretag levererar en handtruck eller två för sina kunder.