Power-On Self-Test Felkoder Kategorier för A + certifieringsprov

April 30

Varje BIOS-tillverkaren har sina egna diagnoskoder som identifierar specifika POST fel. Du måste konsul BIOS dokumentationen för de diagnostiska koder för BIOS, men den allmänna fördelningen av koden kategorierna är följande:

  • 100-199: moderkort fel
  • 200-299: Minnesfel
  • 300-399: Keyboard error
  • 600-699: Floppy drive error
  • 1400-1499: Printer error
  • 1700-1799: Hårddisk fel