Kan inte markera och redigera grafik Elements

July 27

Felicity noterade att fram till i går, när du sätter grafik, textrutor och etc. i hennes handlingar hon kunde visa, välja, och manipulera dem i Utskriftslayout. Nu är det enda vy där de visar är förhandsgranskning, och när jag väljer ett av objekten, är all redigering och formateringsverktygen nedtonad. Felicity undrar varför hon inte kan arbeta med dessa objekt som hon tidigare gjorde.

Det låter som problemet är att inställningen för Bildplatshållare har slagits på. Du kan styra den här inställningen på detta sätt:

  1. Visa dialogrutan Word-alternativ. (I Word 2007 klickar du på Office-knappen och välj Word-alternativ. I Word 2010 klickar du på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka på Alternativ.)
  2. Klicka på Avancerat på vänster sida i dialogrutan.
  3. Bläddra igenom alternativen tills du kan se Visa dokumentinnehåll avsnittet. (Se figur 1.)

    Kan inte markera och redigera grafik Elements

    Figur 1. De avancerade alternativ för Excel dialogrutan Alternativ.

  4. Se till att kryssrutan Show Bildplatshållare rensas.
  5. Klicka på OK.

Dina bilder bör nu åter vara tillgänglig när du redigerar dina dokument.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (10356) gäller Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: kan inte välja och Redigera Graphics Elements.