Söker efter ett värde i en cell

October 9

Om du behöver basera en beräkning på om en cell har ett nummer i det eller inte, kan du använda ISNUMBER kalkylbladsfunktionen. Funktionen returnerar True om målet cellen innehåller ett numeriskt värde eller falskt om det innehåller något annat. Till exempel, om du vill göra en beräkning baserad på huruvida cell A3 innehåller ett nummer, kan du använda följande:

= IF (ISNUMBER (A3), (A3 * 12) / 52, "Ange nummer i cell A3")

Detta exempel resulterar i den cell som innehåller resultatet av (A3 * 12) / 52, men endast om A3 innehåller ett nummer. Om den inte (till exempel, är det tomt eller innehåller text), då resultatet innehåller texten "Skriv in nummer i cell A3."

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2113) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Kontroll av ett värde i en cell.