Vad är förhållandet mellan kunskapsteori och metafysik?

January 20

Sambandet mellan kunskapsteori och metafysik är att kunskapsteori motiverar vad som annars skulle vara "improvable" kunskap, flytta koncept till verklighet. Utan epistemologi, skulle ingenting i metafysiska studie har någon form av myndighet eller vikt. Detta är avgörande eftersom metafysiska övertygelser eller begrepp som inte kan lita på de traditionella vetenskapliga metoder som ska bevisas sant.

För att förstå sambandet mellan epistemologi och metafysik, måste en individ förstå vad varje ämne är. Metafysik är studiet av alla saker som inte i den fysiska världen - fysiska studier hanteras genom sanna vetenskaperna. Det är en filosofi som undersöker varför saker existerar. Den använder begrepp för att förklara verkligheten människor upplever.

Kunskapsteori och metafysik är liknande i att båda är grenar av filosofin, utan som ett fält, koncentrerar epistemologi på kunskap, tittar på vad som gör kunskap sant eller motiverat. Med andra ord, epistemologi syftar till att besvara hur en person kan bevisa att vad han tror, ​​att identifiera de element som gör informations del av en verklighet set. Den fokuserar också på egenskaper, källor och begränsningar kunskap människor har.

En person kan inte använda traditionella vetenskapliga metoder för att bevisa metafysiska övertygelser. I själva verket, metafysiska begrepp ibland direkt konflikt med vetenskapen. Till exempel kan en individ inte utföra ett test för att se om en gud existerar eller om den kreativa processen som händer. Således måste metaphysicists ge andra bevis att det de upplever är verklighet. De måste använda epistemologi att förklara varför deras koncept kan ses som absoluta, producerar rationaliseringar för varje metafysisk tro.

Förstå att metaphysicists inte kan förlita sig helt om alls på vetenskap, är epistemologi kritisk för godkännande av det metafysiska. I det vetenskapliga samfundet, desto mer bevis - det vill säga uppgifter - en person har för att stödja en hypotes eller idé, desto fler människor ser idén eller hypotes som motiverat. På samma sätt, när en metaphysicist producerar en hel del bevis mot sitt koncept, konceptet kommer mer vikt att ha och mer meningsfull blir det. Människor kommer att se den metafysiska tanken som mycket sannolikt att vara sant eller som en realitet och inte avfärda det som lätt.

När korrekt ansluten, epistemologi och metafysik förklara inte bara de icke-vetenskapliga sanningar folk håller, men också hur dessa sanningar kom till och hur de har format verklighet. De tillåter också individer att placera förtroende för saker som det vetenskapliga samfundet inte nödvändigtvis kan förklara. Detta ger en individ en vidare bemärkelse av världen, hur saker fungerar och vad som kan vara möjlig.

  • Kunskapsteori syftar till att besvara hur en person kan bevisa vad han eller hon tror.